Monthly Archive: Haziran 2018

BİZE SORUYORLAR-5

Bankalardan kredi almak hangi durumda helal olabilir? Kredi, faizli borç demektir. Faiz de İslâm dininin en ağır yasaklarından biridir. Çok zor şartlar altında kalan bir Müslüman, nasıl ölmemek için domuz eti yiyebilirse faizden de...

BİZE SORUYORLAR-4

Kur’ân okumak veya ona dokunmak için abdestli olmak şart mıdır? Kur’ân-ı Kerim okumak, dinlemek veya ona dokunmak için abdest almak şart değildir! Abdestin tarif edildiği Mâide suresi 6. ayete ve “sahih” hadislere göre abdest,...

BİZE SORUYORLAR-3

Cihat Allah yolunda savaşmak demekse günümüzde bunu nasıl yerine getirmek gerekir? Cihat; gayret göstermek, var gücüyle çalışmak, çabalamak, bir işi başarmak için tüm imkânları kullanmak anlamına gelen “Cehd” kelimesinden türemiş bir kavramdır. Hayatın gayesi...

BİZE SORUYORLAR-2

Orucun hikmeti, açların halinden anlamak mıdır? Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde orucun farz kılınmasının amacını şöyle belirtmiştir: Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle size de farz kılındı ki kendinizi koruyasınız. (Bakara...