Yazar: Vedat Yılmaz

MİSYONERLERİN TANRI VE SEVGİ RETORİĞİ BAĞLAMINDA İSLAM’A SALDIRILARI

Bugün özellikle misyonerler çeşitli vesilelerle, İslam’da tanrı korkusundan bahsedildiğini, Hristiyanlıkta ise tanrının iyi-kötü ayırt etmeksizin herkesi sevdiğini ileri sürüp, İslamın korku, Hristiyanlığın ise sevgi dini olduğunu insanlara söylüyorlar. Böylece insanları İslam’dan soğutup, Hristiyanlığa yönlendirmeyi...

6 Ekim’de İstanbul’u Kim Kurtardı?

6 Ekim’in “İstanbul’un Kurtuluşu” olarak kutlandığını bilmeyen yoktur. Ancak bu kurtuluşun ne olduğunu, neyi ifade ettiğini bilen azdır. Hatta bugünü İstanbul’un Fethi ile karıştıranların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Peki nedir bu İstanbul’un Kurtuluşu? Mondros Ateşkes...

Bir Çocuk İntihar Etti!

Bir aile düşünün. Baba bir üniversitede hoca, anne ise doktor. Ülkemiz şartlarında orta gelirin çok üzerinde. Pek çok çocuk böyle varlıklı bir ailede yaşamak ister. Peki birisi size bu ailenin 13 yaşındaki küçük kızı,...

Davut Câlût’u Öldürdü, ya Biz?

Kur’an’daki bazı anlatımların vermek istediği mesajlara vakıf olabilmek için ortalama bir ön bilgiye sahip olmak gerektiği çok açıktır. Bunun örneklerinden bir tanesi de Bakara 251. ayette geçen şu ibaredir: “Davut, Câlût’u öldürdü. Allah da...