Yazar: Abdulaziz Bayındır

Hoşgörü ve Katlanma

Hoş görü, kusuru görmezden gelmek, aldırmamak ve göz yummak anlamlarına gelir. Katlanma ise beğenilmeyen davranışlarda bulunanlara tahammül göstermek ve iyilik yapmaya devam etmek demek olur. İnsanlara inandığı gibi yaşama hürriyetini veren bizzat Allah Teâlâ...

 DİĞER DİNLERDE ORUÇ

            Maniheizm: Hristiyanlıkla maniheizmin sentezlenmesinden oluşan bu gelenek dininde, hristiyan ve mecusilerden etkilenen maniheistler oruç tutarlar. Oruç onlarda avamın yani halkın orucu, havasın yani seçkinlerin orucu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Halk kesimi 30 gün,...

Üzeyir Aleyhisselam

Tevbe sûresinin 30. âyetinde geçen ve nebî olduğuna dair açık ifade bulunmayan Üzeyir’in hem kimliği hem de Yahudilerin ona “Allah’ın oğlu” deyip demedikleri, sürekli tartışılır. Müslümanların, bu gibi tartışmalarda kesin sonuca ulaşamamalarının sebebi, hikmeti...

Şefaat Konusu

HACI: Her şey alt üst oldu. Şefaat, gerçekten olmayacak mı? HOCA: Şefaat, yalnız kalmamak, bir şeyin yanına kendi gibisini katmaktır. Mahşer yerinde şefaat olmayacak ama Cehenneme giden müminler, cezalarını çektikten sonra Cennetteki yakınlarının yanına yerleştirileceklerdir. İşte şefaat budur....