Yazar: Mürüvvet Çalışkan

Ailede Din Eğitimi ve Önemi

Çocuğa tevhit akidesinin ve din eğitiminin ailede verilmesi çok büyük bir önem arz etmektedir. Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle demişti: “Oğulcuğum! Allah’a şirk koşma; şirk büyük bir yanlıştır.”(Lokman/13) Biz insana, ana ve babasına karşı...

Erkeğin Bilinçaltında Kadın

Erkeğin bilinçaltında şekillenen kadının yaratılışıyla ilgili İsrailiyat kaynaklı rivayetler, geçmiş geleneklerden devraldığımız duygu ve düşünceler bilinçdışına taşındığında; kadının erkeğin gözündeki yeri ve konumu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. “Kadının Âdemin kaburga kemiğinden; onun can...

Ahlâk ve Özgürlük

Özgürlük deyince ne anlıyoruz? Özgürlüğün, ahlâkla yakından bir ilişkisi var mıdır? Özgürlüğün sınırları olmalı mıdır? Bu sınırları kim belirler? İçinde yaşadığımız modern(!) dünyada; İrade, ahlâk ve özgürlük anlayışımızın yeniden tanımlanması gerektiği kanaatindeyim. Özgür iradenin...

Değerler Etiği ve Duyguların İnşası

“Değer” sözcüğü en genel anlamda; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin sahip olduğu kıymet, yüksek ve yararlı nitelik olarak tanımlanabilir. Türkçe de karşılık olmayı dile getiren değmek kökünden türetilmiştir. Kelimeyi bir...