Kategori: Usûl

BİR AYETİN BAŞINA GELENLER -12

Herhangi bir âyet herhangi bir konuda kesin bir hüküm bildirdiğinde o âyet o konuda muhkem kılınmış, yani kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek dış etkenlerden korunmuş, o yönüyle sağlamlaştırılmış demektir. Bu sayımızda Hûd suresinin ilk iki...

KİTAP MERKEZLİ DİNDEN İNSAN MERKEZLİ DİNE

Kur’ân devre dışı bırakılıp Kur’ân’dan çözüm üretme metodu olan Hikmet unutturulduğu için çözümü, düşmanlarımızda arıyor ve her geçen gün batıyoruz. Nebîmiz Muhammed Aleyhisselam, bize Kur’ân’ı tebliğ eden elçi ve öğreten öğretmendir.Cebrail de Nebîmiz’e gelen...

Fıkıhta Kıyas ve Değerlendirilmesi

FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDEKİ FIKHÎ KIYAS ÖRNEKLERİNİN BU ESERLERDE ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN FIKHÎ KIYAS ANLAYIŞINDAN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fıkıh eserlerinde kendisine en fazla atıfta bulunulan metodlardan biri belki de ilki olan fıkhî kıyasa dair usûl eserlerinde verilen...