Kategori: Kelam

GELENEKSEL KADERCİ ANLAYIŞIN TARİHSEL İZDÜŞÜMÜ

“Sözlükte gücü yetmek, takdir etmek, belirlemek, planlamak, ölçüye göre yapmak” gibi anlamlara gelen “kader” kavramı, Sünni gelenekte “Tüm olacakları Allah’ın ezelde tayin ettiği ve zamanı geldiğinde vuku bulduğu” bağlamında kullanılmış ve aynı zamanda “Allah’ın ezeli...