Kategori: Eleştiri

“MÜ’MİN FİRAVUN GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİSİ

İbn-i Arabî’nin: Firavun “tâhir ve mutahhar” yani mü’min olarak öldüğü yönündeki görüşü meşhurdur. Sonraki dönemde konuya ilişkin geniş bir edebiyat oluşmuştur. İbn-i Arabî’nin bu inancını destekleyen Celaleddin ed-Devvani’ye Ali el-Karî’nin ciddi eleştirileri olmuştur. Bu...

IŞİD’E MEKTUP

Bu yazıda İslâm âlimlerinin Irak – Şam İslâm Devleti (Işid) liderine gönderdikleri bildiri irdelenmiştir. Cemal Necim’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 11.Sayı 3. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı...

Âlimler Kimin ve Neyin Hizmetinde Olmalılar?

Kendilerini İslam âlimi gösterip. Ehli Sünnet’e mensup olduğunu ileri sürenler karşılarındakini de ehli bidat olmakla suçlamışlardır. Oysa ki İslam dünyasında Ehli Sünnet olduğunu ileri süren veya Ehli Şia olduğunu savunan ne kadar insan varsa,...