A’CEMÎ VE ARABÎ KUR’ÂN NE DEMEK?

“Kur’ânen arabiyyen” ifadesinin dil lisan olarak evrensellik içerdiği “Biz onu aklınızı kullanasınız diye Arabî Kur’an olarak indirdik.”(Yusuf 12/2, Zuhruf 43/3) mealindeki ayetlerden de anlaşılabilir. Demek ki Kur’ân sadece Arapların değil akleden herkesin anlayabileceği evrensel bir lisana sahiptir.

Doç, Dr. Zeki Bayraktar’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 18. Sayı 5. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: zeki-bayraktar-18-sayi-acemi-ve- arabi-kuran-ne demek

 

Zeki Bayraktar

Zeki Bayraktar