Yazar: Mürüvvet Çalışkan

Güzel Ahlakın Faydaları

Güzel ahlak kişiyi her tür kötülükten, her tür bağımlılıktan uzak tutar. Güzel ahlak müminin olmazsa olmaz vasıflarındandır. Elçimizin ahlak anlayışı Kur’andı: Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Elçimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir “ Ben güzel ahlakı...

İnsan ve Dil 2

Tarihte insanın nasıl bir hayvan/canlı olduğu konusunda çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Birçok düşünür insanı tanımlarken, insanı diğer hayvanlardan ayıran özellikleri üzerinde durmuş ve insanı diğer canlılardan farklı kılan yapısı üzerinden, insanı betimlemek ve diğer canlı...

İnsan ve Dil

İnsanın konuştuğu dil ve konuşurken çıkardığı ses, sesindeki frekans ve ton farklılığı, tıpkı parmak izi gibi kişiye ait özellikler taşır. “Dil, sonsuz sayıda anlamlı cümle yaratmak için kullanılan sembolleri (kelimeler ve ifadeler) oluşturup değiştirmek...

Ahlak, Etik, Gelenek ve Takva

Ahlak, etik, gelenek ve takva sarmalının iyice anlaşılması ve yansıttığı kavramsal bağıntıların tam olarak idrak edilmesi, geleceğin zihin, bilim ve siyaset felsefelerini şekillendireceğine inanmaktayım. Bu kavramları tek tek incelediğimizde; Ahlak sözcüğü, “hulk” kelimesinin çoğulu...