Yazar: Vedat Yılmaz

ABD DIŞ POLİTİKASINDA DİNİN ETKİSİ

ABD’nin kurucu babalarından Thomas Jefferson, Amerikalıların tanrının seçilmiş halkı olduğunu iddia ediyordu. Ona göre 13 koloniye ait toprakların genişlemesi son derece doğal bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri, bundan dört asır önce, tarih sahnesine çıktığı...

MİSYONERLERİN TANRI VE SEVGİ RETORİĞİ BAĞLAMINDA İSLAM’A SALDIRILARI

Bugün özellikle misyonerler çeşitli vesilelerle, İslam’da tanrı korkusundan bahsedildiğini, Hristiyanlıkta ise tanrının iyi-kötü ayırt etmeksizin herkesi sevdiğini ileri sürüp, İslamın korku, Hristiyanlığın ise sevgi dini olduğunu insanlara söylüyorlar. Böylece insanları İslam’dan soğutup, Hristiyanlığa yönlendirmeyi...

6 Ekim’de İstanbul’u Kim Kurtardı?

6 Ekim’in “İstanbul’un Kurtuluşu” olarak kutlandığını bilmeyen yoktur. Ancak bu kurtuluşun ne olduğunu, neyi ifade ettiğini bilen azdır. Hatta bugünü İstanbul’un Fethi ile karıştıranların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Peki nedir bu İstanbul’un Kurtuluşu? Mondros Ateşkes...

Bir Çocuk İntihar Etti!

Bir aile düşünün. Baba bir üniversitede hoca, anne ise doktor. Ülkemiz şartlarında orta gelirin çok üzerinde. Pek çok çocuk böyle varlıklı bir ailede yaşamak ister. Peki birisi size bu ailenin 13 yaşındaki küçük kızı,...