AYETLER BÜTÜNLÜĞÜNDE ŞEFAAT KAVRAMI

Kur’ân’ın şefaat kelimesine yüklediği manalar şu ayetlerden anlaşılabilir:
Kim güzel bir işe aracılık/şefaat ederse, o işin sevabından ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracılık/şefaat yaparsa, o kötülükten de ona bir pay vardır. Allah her
şeyi gözetip karşılığını verir.
(Nisâ 4/85)
Bu ayete göre şefaat, iyi veya kötü bir işe aracılık etmek ve o işin gerçekleşmesini sağlamak, yardımcı olmaktır. Geleneksel anlayıştaki şefaat kavramı da bu anlam çerçevesinde ele alınır. Ama Kur’ân’ın şefaat kelimesine
yüklediği bir başka mana daha vardır.

Doç. Dr. Zeki Bayraktar’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 9. Sayı 2. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: zeki-bayraktar-9-sayi-ayetler-butunlugunde-sefaat-kavrami

Zeki Bayraktar

Zeki Bayraktar