DİN ADAMLARI-FAİZ İLİŞKİSİNE TARİHİ BİR BAKIŞ

İnsan fıtratının hoş karşılayamayacağı bir yapıda bulunan faiz geliri, tarihin kayıtlarına ulaşılabilen ilk toplumunda da hoş karşılanmamış olacak ki öncelikle tapınak tekeline alınmış ve gönül rahatlığıyla alıp verilebilmesi amacıyla adına “tanrıya teşekkür payı denilmiştir.” 

Abdullah Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: abdullah-bayindir-8-sayi-din-adamlari-faiz-iliskisi-tarihi

Abdullah Bayındır

Abdullah Bayındır