AKLETMEK

DİNDE DELİL VE SANA KADAR BİLEN YOK MU? ESKİ ALİMLERİN HEPSİ YANLIŞ MI YAPMIŞ YANİ (!) İslam’da dini bir konuda delil Allah ve Onun kitabı Kur’an’dır. Bize düşen Allah’ı ve Kur’an’ı doğru anlamaktır.

Böyle olmasına rağmen dinde delil diye başka yerlere yönelmek, Kur’an’a rağmen buralardan (rivayetlerden, sahabelerden, tabiundan, mezheplerden deliller üretmek (mesela kabirde azap, sırat köprüsü, kader-kaza inancı, nebimizin bazı münafıkların isimlerini bilmesi (Huzayfetü’bnü-Yemaneye bazı münafıkların listesini vermesi), evliya-keramet konusu, kıyamet alametleri, dinde nebimizin de hüküm koyma iddiası (mesela dinden dönenleri öldürün gibi) cariyelik-kölelik, din olarak Kur’an’ın yetersiz olması gibi) deliller üretmek olacak şey değildir.

Ne yazık ki din adına Kur’an’ın yetersiz olduğundan hareketle ilahiyatlarda ve diyanette bunlar yapılmakta, insanlar din diye böyle yönlendirilmektedir. Bu tam tevbeyi gerektiren bir iştir.

Bunun için bir müslümanın Kur’an’a rağmen başka yerlerden delil araması düşünülemez. Dini bir konuda Kur’an’a rağmen başka yerlerde delil arama gayretine düşenler İslam dairesi dışına çıkmış ve müşrik olmuşlardır.

Euzübillahimineşşeytanirracim

“Dedi ki: “Ey kavmim! Eğer benim, Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na güvenip dayandım ve bütün benliğimle O’na yöneldim.” Hud 88

“İnkârda ısrar edenler, (yine) “Sen Allah tarafından gönderilmiş değilsin” diyecekler. Sen (de) de ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter; bir de ilahi mesajın bilgisini iyice sindirmiş kimseler.” Rad 43

“De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam.” De ki: “Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?” Enam 50

“Onlara bir ayet getirmediğin zaman: “Sen Onu (inmeyen ayeti) derleyip toplasana” derler. De ki: “Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana uyarım. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir.” A’raf 2013

De ki: “Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.” Ahkaf 9

“De ki: “Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.” Cin 22

 

Savaş Ören

Savaş Ören

Savaş Ören