Arapça: Etiket sonuçları

A’CEMÎ VE ARABÎ KUR’ÂN NE DEMEK?

“Kur’ânen arabiyyen” ifadesinin dil lisan olarak evrensellik içerdiği “Biz onu aklınızı kullanasınız diye Arabî Kur’an olarak indirdik.”(Yusuf 12/2, Zuhruf 43/3) mealindeki ayetlerden de anlaşılabilir. Demek ki Kur’ân sadece Arapların değil akleden herkesin anlayabileceği evrensel...