Hikmet: Etiket sonuçları

HİKMET

Yunanda ki hikmet anlayış salt zihinsel bir faaliyettir. Tanrısal özü taşıdığı varsayılan insanın, Zihin merkezli düşünme biçimidir.   Deizmi çağrıştıran bu düşünce sistemine göre; Tanrı evreni yaratıp kendi haline bırakmıştır. İnsan doğası gereği iyidir....

YANILIRIZ DİYE AÇIKLAMAYI ALLAH YAPIYOR

Kur’ân üzerinde bireysel çalışmanın ve onu yoruma açık zannetmenin ortaya çıkardığı problemlere bir örnek olarak ele alacağımız bu yazımızda konumuz: Nisâ suresinin 7. ayeti ve Prof. Mehmet Okuyan ve Mustafa İslamoğlu’nun konuyla ilgili meal...

YOLCULUĞUN HİKMETİ!

“Ve (Allah) size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki, siz onların sırtına binip yerleşince Rabbinizin nimetini anarak şöyle dersiniz; Bunu bizim hizmetimize vereni tesbih ve taktis ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Biz...