Faiz ve Kadın

Ekonomist değilim, ekonomik tabirleri, terimleri pek bilmem
Ekonomiden anca bir ev hanımı kadar anlıyorum ama faiz meselesi bir ev hanımı olarak beni de ilgilendiriyor
Ev hanımları ve faizin ne ilgisi var diyenler için dilim döndüğünce açıklamaya çalışayım
Günümüz toplumunda para ile ilişkisi açısından sınıflandırırsanız üç tip kadın var
1- Para kazanmakla hiç işi olmamış, para kazanmanın nasıl olduğunu bilmeyen kadınlar
Bunlar sadece maddi durumu iyi olan bir sınıf değil, dini veya geleneksel sebeplerle “kadın çalışmaz” statüsü edin/diril/miş kadınlar
2- Bir şekilde geçim derdine düşmüş. kendisinin ve/veya ailesinin asgari ihtiyaçları için genellikle işçi/memur/esnaf olarak çalışmak durumunda olan kadınlar
3- Kendini gerçeklemek, eğitiminin karşılığını almak veya bir idealin peşinden gitmek amacıyla çalışan kadınlar
Tabi bu tasnif benim kişisel gözlemlerime dayanıyor
Gelelim tek tek bu kadınların faizle ilişkisine
1. gruptakiler vakitlerinin çoğunu evde genellikle televizyon karşısında ya da o misafirlik senin bu gün benim gezmekte geçiriyor
Ailesini faize bulaş/tır/ma açısından en riskli grup da bu
çünkü para kazanmakla hiç işi olmadığı için en iyi bildiği şey para harcamak
ve öyle bir çağda yaşıyoruz ki her şeyin bir üst modeli var
Standardını yükselt yükseltebildiğin kadar
Yeni kıyafet, yeni mobilya, yeni perde, yeni ev, çocuklara özel hoca
Sonu yok
Ne mi oluyor, sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışan evin erkeği bir noktada krediye/ faize dolayısıyla borca bulaşıyor
Bir de borç yiğidin kamçısıdır diye bir söz uydurmuşlar
Nasıl bir yiğitlikse artık o
Bu durum bir dönem sürdürülebiliyor
ama sürdürülemez hale gelince
İflas eden erkekler, dağılan yuvalar, perişan çocuklar kalıyor elde
Bu yüzden ben her kadının biraz da olsa para kazanmakla ilgisinin olması gerektiğini düşünüyorum
çünkü para kazanmanın ne kadar zor olduğunu gören kolay harcayamaz
Eşini ne yapıp etsin lüks bir yaşam için para bulsun diye zorlayamaz
Borcun harcın ne olduğunu bilirse bir kadın o yuva kolay kolay dağılmaz
Gelelim 2. gruba
Kadının bir evin geçim yükünü omuzlayacak kadar çalışması da kadının fıtratına uygun değil
Çok yıpranıyor çünkü
Bazen de fıtratını koruyamayıp erkeksileşiyor
Bu durumda kadın iş sahibi olurken ailesi dağılıp çocukları perişan olabiliyor
ama iş güç sahibi kadınlar kredi/faiz/borç konusunda erkeklere göre daha hassas
Azıcık aşım kaygısız başım demeyi biliyorlar
3. gruptakiler genellikle eğitimli kadınlar
İş ve ev dengesini kurmayı başarabilen şanslı ama az bir grup bu
Bu grup da genellikle kredi/faiz/borç gibi baş ağrıtıcı şeylerden uzak durmayı tercih ediyor
Elbette her üç grubun içinde de dini hassasiyetlerinden dolayı faizden uzak duran kadınlar da var
ama bunların sayıları da az
Gelelim neticeye
Faiz meselesine bir ev hanımı gözüyle bakınca benim açımdan böyle görünüyor
Sonuç, kız çocuklarımızı çok iyi eğitmeliyiz
Çalışsalar da çalışmasalar da para kazanmanın zor olduğunu öğretmeliyiz
Helal kazancın önemini kavratmalıyız ki yarın bir gün evlenip barklanınca sadece harcamayı bilip eşini kredi/faiz/borç batağına sokmasın
Bu bilinçte nesiller yetiştirebilsek belki faiz/faizcilik yok olmaz ama azalır
Özlem Ata
Özlem Ata

Özlem Ata