HASAN el-BASRÎ’NİN SÜNNET ANLAYIŞI (KADER RİSÂLESİ ÜZERİNDEN)

Âdem aleyhisselemdan son nebiye kadar hepsine Kitap ve Hikmet verilmiştir. Bunlar birbirini tasdik eden ve hemen hemen aynı içeriğe sahip olan kitaplardır.

Bu yazımızda tabiîn döneminin önde gelen alimlerinden olan Hasan el Basrî’nin (h. 21-110) Kader Risalesi adlı eserini şu iki açıdan tetkik etmeye çalışacağız.

  1. Hasan el-Basrî’nin sünnet anlayışı,
  2. Hasan el-Basrî’nin Nebi ve Resul kavramlarını kullanma biçimi.

Böylece hem Hasan el-Basrî’nin şahsinde tabiîn dönemi alimlerinin sünnet anlayışını görmüş hem de bu kavramın sonraki dönemlerde nasıl ve neden değişime uğramış olduğunu anlamış olacağız. Bu vesile ile Nebi ve Resul kavramlarının -sonraki dönemlerde- nasıl gölgelendiğini ve dolayısıyla bu sürecin birbiri ile nasıl paralellik arz ettiğini de müşahede edeceğiz.

Prof. Dr. Zeki Bayraktar’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 21. Sayı 5. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın:

Zeki Bayraktar

Zeki Bayraktar