KADIN DÖVÜLÜR MÜ?

…İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla…

Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdırlar. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün.

Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

NİSÂ 34. Ayet

Kadınlar erkekler üzerinde hakimdir Allah birini diğerinden üstün kıldığı için derken tabi erkek kadından üstün kıldığı için anlarlar, bir de erkekler onlara mallarından harcadıkları için

İyi kadınlar itaatkardır derler itaatkar derken, kocasını itaatkar anlarlar hiç kimsenin olmadığı yerde kendilerini korurlar Allah’ın korumasına karşılık nüşûzundan korktuğunuz kadınlar nüşuzundan dendiği zaman serkeşliğinden baş kaldırılmasından denir onlara öğüt verin ONLARI YATAKLARINDA YALNIZ BIRAKIN VE ONLARI DÖVÜN!

Eğer size itaat ederlerse boyun eğerlerse başka bir yola aramayın.

Süleymaniye Vakfı sitesine girin kadının dövülmesi diye bakın o yazıyı okuyun bu din bu hale nasıl gelmişin hikâyesini bu yazının içinde bulursunuz.

Bir Diyanet değil bütün tefsirler böyle yazıyor. Mesela Hüseyin Atay diyor ki onlarla cinsel ilişkiye girin, seni istemeyen bir kadınla nasıl cinsel ilişkiye giriyorsun kadına en büyük azaptır. Yaşar Nuri diyor ki, kadınları evden dışarı çıkarın bir kadın evden kovulur mu, evden çıkarılır mı? bundan evvel biz de farklı bir meal vermiştik. Resulullah’ın Veda Hutbesinde yaptığı konuşmadaki bazı bölümleri bozmuşlar kullanılan kelimelerin anlamını bozmuşlar eki nasıl bulacaksın Şu anda bizimle beraber çalışan epeyce Arap arkadaşımız var İyi ilim sahibi insanlar bunlara yıllarca bu yanlış dedik. Sonra bir gün onları topladım, biz çok iyi Arapça bilen arkadaşlarımızla Süleymaniye Vakfı olarak 14 dilde yayın yaparız Araplara dedim ki bakın burada darp fiili dövme manasına tercüme edilmiş Doğrudur “darp” fiilinin Arapça’daki Asıl anlamı bir şeyi bir yere sabitlemedir darp ama bu sabitleme böyle de olursa dövmedir.

Bu şekilde de sabitleme olabilir, başka şekillerde de olabilir en geniş anlamı olan fiillerden bir tanesidir Arapçada.

Türkçede de öyledir duvara boya vurmak, sırtına yük vurmak, sırtına ceketi vurmak hep kullanılır. Arapçada mesela başörtüsünü boynuna vurmak kelimesi vardır Nur suresinin 31. ayetinde kullanılır. Arap dilini çok iyi bilen arkadaşlara dedim ki, buradaki “vadribuhünne”den sonra “fe edanekûm” geçiyor size itaat ederlerse, itaat kelimesi bizim Türkçe’de bir insan zorla itaat altına alınabilir ama, Arap dilinde zorla itaat yoktur, İTAAT KELİMESİ GÖNÜLDEN İSTEYEREK KABUL ETMEKTİR. Dayak sonucu bir insan hem de kadın, kadının psikolojisini düşünün kocası dayak atacak, o da gönülden kabul edecek mümkün mü bu imkânsız! Arkadaşlara, bakın bu darp kelimesi arkasından “fein atânekum” geçiyor size gönülden boyun eğerler yani isteğinizi severek kabul ederlerse diyor. “darbun” sonucu bu olur mu? Bu “ikrah” olur zorla kabul ettirmek olur, dinde de ikrah yok. Bizim Arap Sitesi idarecisi olan Cemal hoca bir düşündü şimdi dedi hiçbir Arap buradaki “darp” kelimesini dövme anlamı veremez, çünkü anlamak kolay değil derler ya, bir kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkaramamış! Çünkü orada o taşın olduğunu bile bilemezsiniz ki, bizde bu toplumda yetişmiş insanlarız

Fussilet suresinin 11. Âyetinde gökleri ve yeri yarattığı zaman diyor ki, isteyerek ya da istemeyerek emrime gelin isteyerek “tavan” istemeyerek “kerhen” şimdi bu isteyerek kelimesinin ardından da “darb” dendiği zaman “darb” kelimesinin anlamı bir şey mesela boyuna atkıyı atmak, sabitlemektir.

Şimdi kadının kocasından ayrılma yetkisi var Kur’ân’ı Kerim’de, şimdi bu ayet kadının boşanması ile alakalı burada ayet de diyor ki Allah birini diğerine faziletli diye, Allah kadına başka üstünlükler vermiş, erkeğe de başka üstünlükler vermiş onu da Nisa suresinin 32. Âyetinde Allah söylüyor. Hikmet metodu böyle hiçbir yerde siz konuşmuyorsunuz.

O ayet onu, o ayet diğerini açıklıyor. “NUŞÛZ” kelimesi Kur’ân’ı Kerim bize bilgiler veriyor.

Mücadele suresi 11. Âyeti şöyle diyor Allah; ey inanıp güvenenler size toplantılarda yer açın denince yer açın ki, Allah da size yer açsın, “nüşuz” edin yani kalkın gürültü etmeden kalkın, yavaşça kalkın demektir denince de kalkın ki, Allah içinize inanıp güvenenlerle kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. “nüşuz” hafifçe kalkmak demektir, Arap dilinde Kur’ân’ı Kerim bu konunun örnekleri var.

Baktın ki kadın senden ayrılmak evi terk etmek istiyor, boşanma hakkı var ya, bu kadın beni boşayacak diye korkuyorsun, korktuğun zaman diyor ki, onlara gönül alıcı sözler söyleyin diyor, madem senden ayrılmak istiyor, onun yatağına girme, ona saygılı ol diyor.

Tam tersi erkek ayrılmak istediğinde de bu sefer kadına diyor kocanın yatağına girme oda Bakara 228. de ondan sonra da diyor ki, onu evden atma diyor evde kalsın. SEN BENDEN AYRILMAK İSTİYORSUN EVDEN ÇIK GİT DİYEMEZSİN. Anlatıyorsunuz, konuşuyorsunuz eğer sizi gönülden kabul ederse sizin isteğinizi tamam vazgeçtim artık onlara başka bir yol aramayın. Sen benim onurumu kırdın falan filan demeyin.

Adam kadını yatağında yalnız bırakacak, kendi gidecek, ona git demeyecek! Çünkü Kur’ân’ı Kerim’de kadını yaratan Allah olduğu için Onun psikolojisini o kadar çok önem veriyor ki, KUR’ÂN kadına “muhsana” der muhsana kalenin içinde gibi korunan kadın demektir, erkeğe “muhsim” der Erkek kendini korur ama kadını KUR’ÂN korur, kocası korur, toplum korur! Çünkü kadının değerli bir konum olduğu için onun itibarının zedelenmesine Kur’ân’ı Kerim asla kabul etmez.

İşte bu ayette kadının yatağına girme, yalnız bırak ve sen git başka bir yerde yat ona güzel sözler söyle “darb” evden de atmayın, çıkarmayın demektir.

Çünkü o ev kadının evidir, kocasının evi kadının evidir, erkek boşadığı zamanda karısını çıkaramaz.

O da Talak suresinin 1. Ayetinde belirtilmiştir. Kur’ân’ı Kerim’de boşanma sistemi muhteşemdir.

Kur’ân’ı Kerim’de çok ayetler var. Allah bir örnek veriyor örnek ne demek anlatılan şey %100 uygun meseleyi çok iyi kavramanıza sebep oluyor kadını evden atmayın!

Eğer siz gönülden kabul ederlerse başka bir yol aramayın hemen ondan sonraki 35. ayet bu defa dışarıdaki Müslümanlara söylüyor, ayrılmasından korkarsanız bir tane kadının ailesinden hakem bir de erkeğin ailesinden hakem gönderin, aile sırlarının dışarıya çıkarılmaması da çok önemlidir İslam’da, aile sırlarını dışarı çıkarlarsa yarın birbirlerinin yüzüne bakmayabilirler, öyle olmalı ki, yarın pişman olurlarsa her an birleşebilsinler. Her ikisi de arayı düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur, dolayısıyla burada kadın ayrılmak istediği zaman araya mutlaka hakem girer. Niye hakem girer? Kadının nazik yapısı dolayısıyla çünkü kadın ayrılırken kocasından aldığı mehir ya da hediye bir kısmını ya da tamamını geri vermek zorundadır.

Erkek ayrılırsa kadına verdiği hiç bir şeyi geri alamaz, bazen erkekler kadınları psikolojik olarak sıkıştırır malını alsın kadın ayrılsın diye. Hakemler devreye girerken erkeğin böyle bir üçkağıtçılığı var mı varsa mesela Osman (r.a)’ın zamanında bir olay olmuş kadına küpeni ver ve babanın evine git demiş. Rasullah’a geliyor bir kadın kocası onu çok seviyor fakat kadın onu sevmiyor, sabah bir bakıyor Rasulullah kapının önünde bir karartı, hayırdır diyor, ben Habibe tanıyor Rasulullah onu, ben artık kocamla birlikte olamayacağım Ya Resulullah diyor, birkaç erkeğin içerisinde gördüm. Ondan daha çelimsiz olanını görmedim Allah’tan korkmasaydım yüzüne tükürecektim, kocası ise onu çok seviyormuş arkasından kocası geliyor, Habibe bana her şeyi anlattı peki aldığın bahçeye geri verir misin? Bir bahçede üste veririm diyor, hayır diyor sadece aldığın bahçeyi geri ver çünkü kocasının hiçbir suçu yok, bu yüzden aldığını geri veriyor. Şimdi git babanın evine diyor o arada kocasına hiç sormuyor, sen kabul eder misin, etmez misin diye.

Kadın gittikten sonra istedikleri an tekrar evlenebilirler kadını böyle bir yetkisi var ama bu yetkiyi hiçbir mezhep kabul etmediği için bu ayete de ona göre yanlış anlamlar vermişler

Bu Nisa 34 35 den dolayı birçok kadın yeni kadının dini konularda soğuduğunu bizzat biliyorum.

Kur’ân’ı Kerim’de KADINA POZİTİF AYRIMCILIK yapılır.

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır

Derleyen: Saniye Işık

Editor

Editor