Kategori: Deneme

HAYATI İMANA ŞAHİT KILMAK!

Kur’an-ı Kerim; Hz. Muhammed’e verilmiş bir cevaptır! O ki; büyük erdemlerle donanmış muhteşem bir şahsiyet sahibi olandı. Herkesin derdini kendine dert edinen, kafasında hayata ve ölüme dair birçok sorusu olandı. İçinde bulunduğu toplumda hâkim...

KUR’ÂN VE MEDENÎ GELİŞİM TASARISI

O, Merhametlidir: O, Muhammed’e nurlu Kur’ân’ı açtı. Bizde gidelim bu nura doğru, böylece gözlerden perde kalksın. (A.S. PUŞKİN) Kur’ân ve Muhammed (a.s.) Muhammed (a.s.) ne okuma ne yazma biliyordu. Diğer insanlar gibi Yahudi ve...

EVİM KALEM OLSUN!

“Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İsra: 17/80) Beni terbiye eden Rabbim ne güzel terbiye etti. Elbette herkes her girdiği...

Güzel Ahlakın Faydaları

Güzel ahlak kişiyi her tür kötülükten, her tür bağımlılıktan uzak tutar. Güzel ahlak müminin olmazsa olmaz vasıflarındandır. Elçimizin ahlak anlayışı Kur’andı: Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Elçimizin şöyle dediği rivayet edilmiştir “ Ben güzel ahlakı...