Kategori: Deneme

Rol Model Elçi

Çocuklar, anne-baba, öğretmen vd. birçok kişinin etkisinde kalabilmekte, bilinçli veya bilinçsiz onları örnek almakta ve onların tutum ve davranışlarını taklit etmektedirler. Dolayısıyla kişiliğin oluşmasında örnek alınan şahsiyetlerin taklit edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. İşte...

PROBLEMLERİ DUYARGALARLA TEŞHİS ETMEK

Eğitim görmek maksadıyla Mısır’da bulunduğum vakit (1940’lı yılların ikinci yarısında Ezher Üniversitesi’nde) âmâ bir arkadaşımız vardı. Oksijen lehimi yapan bir demirci dükkanının önünden geçerken; “Gözlerimi kamaştıran bu şey de nedir?” diye sormuştu. Sanki tamamen...

EMANETİ YÜKLENEN İNSAN

-I- Bu makalemde sizlere Allah’ın kitabından bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Zira; “Yine de (kulak veren herkese) hatırlatmaya devam et: çünkü bu hatırlatmalar inananlar için yararlı olur.” (Zâriyât 51:55) buyuran bu kitapta bizden önceki nesillerin...

ENBİYANIN YÖNTEMİNİ ARAMA YOLCULUĞUM

Artık Müslümanların fikirlerine saygı duymadığımı söylemeye başlayalı on yıllar oldu. Çünkü mevcut durumu bu fikirler üretti. Müslümanların fikir dünyasıyla, tıp öğretiminde kullanılan anatomi yöntemiyle ilgilenmeye başlamıştım. İslam dünyasının fikirlerini, bu fikirlere zarar verme veya...