Kategori: Güncel

Sigara İçenleri Dinden Soğutmayın

Haram-ı zanniymiş sigara içmek İyi de o zaman neden haram-ı kati gibi konuşuyorsunuz söz sahibi hocalar Terimleri bilmeyenler için açıklayayım Haram-ı kati, bir ayet ya da bir hadisin açık ifadesiyle belirtilmiş haramlarmış “Haramın bu...

İBADETLERİN KURAL OLUŞTURMA ROLÜ: CUMA, HAC VE KUR’AN

I- İbadetlerin Kural Oluşturma Rolü Toplumbilim bilginleri ve araştırmacıları ibadetlerin oynadığı gerçek rolü daha iyi anlayabilirler. Kanaatimce ilim ve rüşdü yitirdikten sonra Müslümanların varlığını muhafaza etmede namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerinin çok büyük...

MISIR’DAKİ CİNNET İDAMLARINA TEPKİ KOYMAK

Kim cinayet suçu işlememiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur! Buna karşılık kim de birinin hayatını kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur…” (Mâide 5:32). “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler (yakın...

SORULARLA İSLAMOFOBİ – 2

Buda, Lao Tse, Konfüçyus vs. Nebî Olabilir mi? Buda, Konfüçyus vs. gibi kişiler, sözleri ve eylemleri ile bulundukları toplumda derin izler bırakan kimselerdir. Öğrettikleri, hayata bakış açıları ve insanlığa katkıları kısmen kayda alınmış ve...