Kategori: İbadetler

FITIR SADAKASI

Fıtır Sadakası (Fitre) Zekât kelimesinin Kur’an-ı Kerim’de namaz (Salat) kelimesiyle birlikte zikredilmesi ona verilen önemi göstermektedir. Zekât mali bir ibadet olarak burada Müslüman bireyin Allah’ın emrine uyarak, malı çok sevme ve arttırma isteklerine rağmen...