BORÇ SORUNUNDA ALTIN ÇÖZÜM

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verisine göre 2019 yılı ilk çeyreğinde dünyada borçlar 246 trilyon dolara ulaşmış. Bu rakam dünya hasılasının yaklaşık 3 katı. Amerika’da devletin borcu 22 trilyon doları aşarken vatandaşının borcu ortalama gelirinin...

FAİZSİZ FİNANS YAKLAŞIMI

Geçtiğimiz günlerde ekonomide çok önemli iki konu gündeme geldi. Bunlardan birisi 11. Kalkınma Planı diğeri ise Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kamuoyunda bilinen adı ile Torba Yasa. 11. Kalkınma...

MERKEZ BANKALARI TARİHİ VE BAĞIMSIZLIĞI

Paranın tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte para icat edilmeden önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar birçok mal değişim aracı olarak kullanılıyordu. Bundan önce ürünler takas yolu ile değiştiriliyordu. Zamanla takas için karşılıklı istekler örtüşmez...

TCMB’NİN KEFEN PARASI

Devletin gelecek döneme ilişkin gelir ve gider planına bütçe denilir. Bütçede iki ana kalem vardır: gelirler ve giderler.Giderler gelirlerini aşarsa bütçe açığı,gelir ve giderler  birbirine denk olursa bütçe denkliği ve gelirler giderleri aşarsa bütçe...