Sigara İçenleri Dinden Soğutmayın

Haram-ı zanniymiş sigara içmek İyi de o zaman neden haram-ı kati gibi konuşuyorsunuz söz sahibi hocalar Terimleri bilmeyenler için açıklayayım Haram-ı kati, bir ayet ya da bir hadisin açık ifadesiyle belirtilmiş haramlarmış “Haramın bu...

PROBLEMLERİ DUYARGALARLA TEŞHİS ETMEK

Eğitim görmek maksadıyla Mısır’da bulunduğum vakit (1940’lı yılların ikinci yarısında Ezher Üniversitesi’nde) âmâ bir arkadaşımız vardı. Oksijen lehimi yapan bir demirci dükkanının önünden geçerken; “Gözlerimi kamaştıran bu şey de nedir?” diye sormuştu. Sanki tamamen...

İBADETLERİN KURAL OLUŞTURMA ROLÜ: CUMA, HAC VE KUR’AN

I- İbadetlerin Kural Oluşturma Rolü Toplumbilim bilginleri ve araştırmacıları ibadetlerin oynadığı gerçek rolü daha iyi anlayabilirler. Kanaatimce ilim ve rüşdü yitirdikten sonra Müslümanların varlığını muhafaza etmede namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerinin çok büyük...

EMANETİ YÜKLENEN İNSAN

-I- Bu makalemde sizlere Allah’ın kitabından bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Zira; “Yine de (kulak veren herkese) hatırlatmaya devam et: çünkü bu hatırlatmalar inananlar için yararlı olur.” (Zâriyât 51:55) buyuran bu kitapta bizden önceki nesillerin...