Özgür İrademiz Var mı?

Felsefe tarihinde filozofların en çok üzerinde durduğu konuların başında; ilk arkhe[1] (temel, ana madde) tartışmaları ile tarihi gelişim içerisinde isimlendirmeleri farklı olsa da içerikleri aynı olan nedensellik ve tesadüf, zorunluluk ve rastlantı, determinizm ve...

CİNLENME VAKALARI VE PSİKOLOJİ

Cin adı verilen görünmeyen varlıklara inanç hemen her toplumda, din ve kültürde mevcuttur. Bu varlıkların isimleri dilden dile değişse de tanımları benzerdir. Dini ne olursa olsun, her dindar insan, bu varlıkların kendisine zarar verebileceğine...

KADINLARIN YOLCULUĞU

Yasak bildiren bazı hadisler sebebiyle Müslüman bir kadının sefer mesafesindeki bir yere (yani yaşadığı yerden ortalama 85-90 km ve daha uzağa) yanında kocası veya mahremi bulunmadan yolculuk yapmasının caiz olmadığı konusunda İslam âlimleri ittifak etmişlerdir....

KUR’AN’DA ÛTU’L KİTAP VE EHL-İ KİTAP FARKI

Kur’an’da insanlara, Allah’ın gönderdiği Kitaplarla olan ilişkilerinin boyutuna göre farklı kavramlarla hitap edilmektedir. Bunların başında ümmî, ûtu’l kitap (kitap verilenler) ve ehl-i kitap kavramları gelir. Ümmî kelimesi Arapça “anne” anlamına gelen “ümm ”أم kelimesinden türemiştir....