SÜRYANİ KADİM KİLİSESİNDE İBADETLER

Nebimiz özellikle ehli kitapla olan ilişkisinde dışlayıcı ve suçlayıcı değil, tasdik edici yöntem izlemiştir. Bizler de hem ülkemizde hem tüm dünyada ehli kitapla olan ilişkilerimizde aynı metodu takip etmeliyiz. Bu açıdan Süryanileri tanımak ve ibadetlerini öğrenmek bu ilişkinin sağlıklı bir zemine oturması açısından son derece önemlidir.

Süryaniler, Ortadoğu coğrafyasında yer alan en eski halklardan biridir.Kökenlerinin 5500 yıl öncesine kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda en eski Hristiyan kiliselerinden biri olması, ibadet anlayışlarının diğer kiliselerden farklı olup Müslümanlara benzer yönlerinin bulunması, günümüzde halen hatırı sayılır bir nüfusa sahip olmaları, bu konuyu seçmemizde etkili olmuştur.

Vedat Yılmaz’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 21. Sayı 5. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için tıklayın: vedat-yilmaz-suryani-kadim-kilisesinde-ibadetler

Vedat Yılmaz

Vedat Yılmaz