TARİKAT MI? BİRAZ DÜŞÜN!

Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği inançlarla, amellerle Allah’a yaklaşılacağını iddia eden müşriklerin akıbeti ebedi ateştir. Şayet herkes kendi hevasına göre Allah’a yaklaşmanın yolunu bulacak olsaydı peygamberlere ne gerek vardı?!

O (insa)nların çoğu ancak ortak koşarak Allah’a iman ederler. (Yûsuf 12/106)

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. (Nisâ 4/48)

Aklı başında insanlar usulüne uygun ve makul sınırlar çerçevesinde, gerekli bilgiyle, azimle, sabırla, dürüstçe ve cesaretle işlerini halleden insanlardır. Bu minval üzere kesin bir metod olarak, Allah’ın hidayetine mazhar olan aklı başında bir mümin de -hidayete erdiği yaş kaç olursa olsun- kişisel gelişimini ve terbiyesini
Kur’an mektebine tabi tutacaktır.

Bu meyanda bir Müslüman öncelikle bireysel ve ailevi hukukunu, sonra toplum hukukunu ve giderek ibadet, ahlak ve muamelatını da yalnız İslam’dan alacak ve kendini beşeri kanunlar yerine, Allah’ın kanunlarına karşı sorumlu bilecektir. Haliyle dinini sahih kaynaktan alacak ve gelişi güzel her söze iltifat etmeyecektir. Bu sağlıktaki bir Müslümanın yaşantısı da son tahlilde kaliteli insan Rasûlullah’ın yaşantısının bir yansımasıdır;
çünkü bu Müslüman O’nun ümmetindendir.

Mahmut Celal Özmen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 22. Sayı 5. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: mahmut-celal-özmen-22-sayi-tarikat-mı-biraz-dusun

Mahmut Celal Özmen

Mahmut Celal Özmen