Tayyib Ve Habis Kavramları Çerçevesinde Kur’an-ı Kerim’de Rasulullah’ın Helal-Haram Belirleme Yetkisine Dair Ayetlerin Hukuki Tahlili

Sünnetin dindeki yeri ve bağlayıcılığı konusunda, Allah Teâlâ ile birlikte Rasûlü’ne de iman ve itaat etmenin emredildiği âyetler; Sünnetin vahiy kaynaklı olduğu hususunda Necm sûresinin 3. ve 4. âyetleri, Rasûlullah’ın tebyîn görevine dair de Nahl sûresinin 44. âyeti dînî ilimlerde kendisine en fazla atıfta bulunulan âyetlerin başında belki de ilk sırasında gelmektedir. 

Sözü edilen âyetlerin, dini içerikli her çalışmada teberrüken zikredilmesi ve her konuşmada müsellemat kabilinden ezbere okunması öylesine âdet haline gelmiştir ki, içinde Kur’ân ve Sünnet kelimelerinin geçip de bu âyetlere atıfta bulunulmayan çalışma ve konuşma nadirattandır denebilir.

Geleneksel anlayışın Kitap-Sünnet algısının bu âyetlerle temellendirildiği söylense pek yanlış olmaz.

Dr. Fatih Orum’un kaleme aldığı bu yazı,  Kalemname (Aralık / 2018, 3 (6): 166-233) dergisinde yayımlanmıştır.

Yazıyı okumak için linke tıklayın: fatih-orum-kalemname-tayyib-ve-habais-kavramlari

Fatih Orum

Fatih Orum