Zavallı AYI KARDEŞ!

(Politik kâfirlik/maskecilik)

Ülkemizde terör olayları çıktığından beri kelimeleri yerlerinden kaydırıp illegaliteye legal maskesi takma yarışı sürüp duruyor!

Misal terörist değil Gerilla!

Neden gerilla? Kapitalist ülkelerin (ABD gibi) zorla girdikleri ülkelerde (Vietnam) halkın yapmış olduğu savaş taktiğine, halk savaşçılarına gerilla denir.

Terörist! Nedir öyle?! Bozguncu ortalığı birbirine katan, hem halk, hem hak katında %100 suçlu Profili. Kimse kabullenecek değil ya!

Misal: Güneydoğu’ da terör yandaşı gençlerle savaşılıyor değil – Gençler ölmesin!

Ankara da kendini patlatan terörist için İse;

Kadın terörist hem kendini öldürdü hem de masumların olduğu 37 kişinin canına ve 100’den fazla yaralıya sebebiyet verdi değil – kızcağız!

Kelimeleri yerinden kaydırmaları ile alakalı son örnek ise: teröristlerin yaptıklarında dolayı hak ettikleri cezalar var! Değil – Teröristlerin de hakkı var!

Gayr-ı meşru olan şey ile meşru olanın ortak noktalarından hareketle konuşmak!

Terör ve terör suçunun karşılığı olan cezaları ve önlemlerini konuşmak yerine terörün ve terör yandaşların insanlıklarından dem vurmak!

Sanki Dünya üzerinden İnsan’dan başka terörizm suçu işleyecek harici bir varlık varmış gibi konuşmak!

Bir katil’de insandır,bir tecavüzcü’de insandır,bir terörist’de  insandır ama suça karıştıkları zaman insanlıkları ile değil işledikleri suç ile anılırlar. Evrensel değer olan insanlığı yaptıkları fiil ile değiştirmiş olurlar!

Evet; Ayı adama saldırdı, parçaladı ve hatta öldürdü ama zavallı ayı kardeş bunları yaparken ne kadar yoruldu!

Terör veya herhangi bir insanlık suçundan yargılanan  bir suçlunun yaptıklarından dolayı anılmasını değil de ortak değerimiz olan insaniyete vurgu yapmak vb. cümlelerle konuşmak tam bir kâfirliktir.

Kâfir: Üstünü örten ve görmezlikten gelen kişiye denir.

Mağdurların mağduriyetini değil de, sırf iktidara muhalefet olmak suçluların suçlarını görmezden gelmek!

– Müminler!  Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi dengesiz davranma suçuna sürüklemesin. Siz âdil (dengeli) olun; takvaya uygun olan budur. Allah’tan çekinin; çünkü Allah yaptığınız şeyin iç yüzünü bilir. (Maide 5/8)

İktidarlar gelip geçer! Evrensel insan-i değerlerden sorumlu tutulduğunuz gün’de nasıl cevap vereceksiniz!

 Bir gün herkes, yaptığı iyiliği karşısında bulacaktır; yaptığı kötülük de öyle. O gün ister ki, kötülükler keşke çok gerilerde kalsaydı… ‘’ (Al-i imran 3/30)

Bizim ülkemizde terör yandaşları, ülke düşmanları ve medya bu kâfirliği olabildiğine kullanmakta bir mahsur görmüyorlar.

Ama bu yeni bir taktik değil!

Ey Elçi, içleri inanmadığı halde ağızları ile inandık diyenlerle Yahudilerin kâfirlikte yarışmaları sakın seni üzmesin. Onlar yalan için kulak kesilir; sana gelmeyen bir toplum için dinler,

‘’ kelimeleri yerlerinden kaydırırlar.’’

Size şu verilirse alın, verilmezse almayın derler. Allah kimi bozguna uğratmak isterse sen onun için Allah’tan bir yardım alamazsın. Onlar, Allah’ın kalblerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onların payına düşen dünyada rezil olmak, ahirette de şiddetli bir azaba çarpılmaktır. (Maide 5/41)

Ama unutmayın! bu örttüğünüz, meşruiyet vermeye çalıştığınız, müdafaa ettiğini yanlışlar ve yerlerinden kaydırdığınız her kelime için hesap vereceksiniz

İyi bir işe eşlik eden ondan bir pay alır; kötü bir işe eşlik eden de onun yükünden payını alır. Allah, her şeyin gereğini yapar. (Nisa 4/85)

Şimdiler de Ayılar hep mağdur hep zavallı!

Selam ve dua ile!

Nizamettin Baraçkılıç

 

Nizamettin Baraçkılıç

Nizamettin Baraçkılıç