Author: Muharrem Erhan Koyuncu

HAVARİLERİN SOFRA TALEBİ

Hepimizin bildiği bir gerçek şu ki Hz. İsa, İsrailoğulları kavmine mensuptur. Yahudi bir toplumda ve Yahudi gelenekleri altında yetişmiş ve muhtemelen bütün ömrü boyunca bu toplumun bir ferdi olarak yaşamıştır. Hz. İsa önündeki Tevrat’ı...

HZ. ŞUAYB’IN (a.s) KUR’ÂN’I

Hz. Şuayb’ın (a.s) Kur’ân-ı Kerîm’de bize haber verilen konuşmaları aynı zamanda elinde bulunan kitabın bir parçasını oluşturur. Kitabına inanıp güvenen ve iyi işler yapanların, güzel bir tavır takınarak kendini Allah’a teslim edenlerin, nimetlerle dolu...

HZ. MERYEM VE “TASDİK”

Hz. Meryem’in karşısına birdenbire insan şeklinde bir melek çıkar ve ona bir çocuk müjdeler. Hz. Meryem önce insan şeklinde gelen bu melekten korkar ve ondan Allah’a sığınır sonrasında ise onunla konuşarak bunun nasıl olacağını...