Category: Deneme

RAMAZANDA TEFEKKÜR

Ayetleri tefekkür ettiğimizde göreceğiz ki Rabbimiz, toplumun en hassas üyeleri olan yetim çocukların yetiştirilmesi hakkında bizlere uyarılarda bulunmaktadır. Ayetler arası konu bütünlüğü sağlandığında, özelde yetimler  için geçerli olan uygulamaların genelde tüm çocuklar için geçerli...

İSLAM’IN ŞARTI

İslam dini, başlı başına bir din ve nizamdır. İslam’ın emir ve yasaklarını içeren Kur’an, toplumun ve bireyin her anı ile ilgili bilgilendirmeler içerir. Yapılan bilgilendirmeler, toplum ve bireyin her alanını ıslah edicilik görevini üstlenir....

MEAL OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLARA ÖRNEK: TEVBE 5. ÂYET

İslam savaşı değil, barışı ve yardımlaşmayı emretmektedir. Böyle olmasına rağmen Tevbe sûresinin 5. âyetine “Seyf âyeti/Kılıç âyeti” diyenlerin yaptıkları tercüme hatalarını bu yazımızda delilleri ile sizlere sunuyorum. (Eûzu bi’llahimin’eş-şeytânir-racîm) Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. (16/98)...

CİMRİLİK STRESİ 

Fakirlik korkusu, şeytanın insana verdiği ves­veseden ibarettir. Onun gayesi insanı fakirlikle tehdit edip, cimrilik tuzağına düşürmektir. Ayeti kerimede bu durum şöyle anlatılır.  “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, cim­riliği telkin eder.” (Bakara suresi 2/268)...

İradeyi Aktif Kılmanın Önemi

İrade hakkında filozofların ve kelamcıların fikirlerine yer vermeden, yazımda iradeyi aktif hale getirmenin önemine dikkat çekmeye çalışacağım. “Aktif irade çalışma isteğinin ön koşuludur” dedikten sonra konuya sorularla başlamak istiyorum. İrademi saf dışı bıraktığımda değişime...

ÖFKE STRESİ 

Çoğunlukla öfkeyi tetikleyen gururdur. Kişi ya alamadığı bir hakkından dolayı öfkelenir ya da; kendinden beklenen bir şeyi yapamadığı için başkalarına karşı olan mahcubiyetin verdiği stresi öfke ile kapatmaya çalışır. Yani zorluklara karşı öfkelenmek, mahcubiyetin...

Bilmek ve Fark Etmek

Çoğumuz 50 yıl önce Kur’an’ın içeriği hakkında pek bilgi sahibi değildik. (Arapçasından okumak değil kastettiğim). Çünkü o yıllarda hatta daha öncesinde de meal okumak günümüzdeki kadar yaygın değildi. Hatta İlahiyat Fakültelerinden mezun olanlar bile...

Kur’an ve Denge

Kur’an, tekrar tekrar okunması gereken bir kitaptır. Okudukça bu gerçekle karşılaşırız ve farkındalıklarımızın artmasıyla duygu, düşünce ve davranışlarımız dengeye girmeye başlar. Benzer benzeri çözer yasası gereği; fıtrat kitabı olan Kur’an-ı Kerimle, insan fıtratını çözmeye...

İSLAM’DA İNTİHAR

İslam, bütün canlılara yaşama hakkı tanımış, bu hakka haksız olarak tecavüz edilmesini de yasaklamıştır. İnsanın değerini bildiren ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır: “Sonra ona biçim verdi, ona kendi ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler...

KELİMELERİN ÖNEMİ

Neden-Niçin? Kur’an’ın kelime ve kavramları bizim için önemli. Neden-Niçin? Bir Müslüman Allah’ın müdahil olmadığı bir yaşam şekli ve düşünce çatısı oluşturmamalı. Kelimelerle duygu, düşünce, niyet ve davranışlarımızı belirliyoruz. Kelimeler sayesinde bilgi düzeyimizi arttırıyoruz ve...

ALLAH’A İMAN  

Yüce Rabbimizi biz Kur’an ve Sünnet’ten öğreniriz. Onun dışında bir şey bilmeyiz. Kul Allah’ı nasıl dü­şünürse düşünsün, Allah (c.c) onun düşündüğü gibi değildir. Çünkü Allah (c.c.) mekândan münezzehtir. Kul düşünürse mekân içerisinde dü­şünür. Kulun...

NASIL ZENGİN OLURSUNUZ? ZENGİN OLMANIN 27 YOLU

Her insan bilmelidir ki; sınav hayatımızın sonuna kadar devam etmektedir. İmtihanın en güzel örneklerinden biri olan Firavun’un hayatını incelemeye çalıştık. Ayetlerden de anlaşıldığı üzere Firavun, övülen bir lider iken birden bire sahip olduğunu sandığı...

FİRAVUN VE ŞEYTANLARI

Her insan bilmelidir ki; sınav hayatımızın sonuna kadar devam etmektedir. İmtihanın en güzel örneklerinden biri olan Firavun’un hayatını incelemeye çalıştık. Ayetlerden de anlaşıldığı üzere Firavun, övülen bir lider iken birden bire sahip olduğunu sandığı...

ULUSLARARASI GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI 2 SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN

İstanbul’da “Uluslararası Günümüz İslam Dünyasında Meseleler Ve Çözüm Yolları 2 Sempozyumu (27-29 Haziran 2022, İstanbul)”  düzenlendi. Sempozyumun sonuç bildirgesinde yer alan maddeleri okuduğumda açıkçası hayal kırıklığına uğradım çünkü sonuç bildirgesinin özensiz ifadelerle yazıldığını düşündüm...

PEK YAKIN

Allah’tan korkan bir insan, ölüm sonrası hesap gününde neler yaşayacağı konusunda endişe eder. Allah’a nasıl hesap vereceğini düşünür durur. Lakin insanların büyük çoğunluğu kendilerini dünyadaki yapay yarışmalara kaptırmıştır. Çevredekilerden geriye düşmek, yoksul kalmak, nefsinin...

DOKTOR ÖLDÜRMEK  

İlkokul Öğrencileri arasında bir araştırma yapacak olsanız, her on kişinin belki de sekiz tanesi doktor olmak ister. Yani hekimliğin şerefli ve onurlu bir meslek olduğunu çocuklar dahi bilirler. Çünkü doktorlar Yüce Rabbimizin insana emanet...

Tek Kanatla Uçamazsın

Öğretmenlik yaparken üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimi motive etmek için kullandığım bir benzetme vardı “Biz bu süreçte su üstündeki bir kayıktayız.” derdim “İki küreğimiz var Küreklerin birini ben çekiyorum. Diğerini sen. Eğer birimiz küreğini çekmeyi...

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Akıl komutan olmazsa, akıl işletilmezse en azından akıl dikkate alınmazsa ne gibi trajikomik durumlara düşülebileceğine dair ibretlik haberler Türk basınından derlenmiştir. “Allah, aklını işletmeyenler üzerine pislik atar.” diyor Yunus suresi 100. ayet. Kur’an dilinin...

HATIRLATMALAR VE TEKLİFLER

Ateistik-deistik postmodernist iklim, gerçeği ve doğruyu yeniden tanımlamasının ötesinde mutlak doğru varlığı ihtimalini dahi yok etmektedir. Burada fabrike edilmiş şahsî ya da kolektif kurguları doğrunun yerine ikame etme gayreti vardır. Allah-u Teala’dan başka bir...

İlahiyatçılara Soruyorum

Ülkemizde kaç İlahiyat Fakültesi, kaç ilahiyatçı var bilmiyorum ama benim Türkçe konuşan biri olarak cevap aradığım sorularım var. Bana mezhep imamlarından, mezhep imamlarının takipçilerinden, falan devrin falan büyük adamının dediklerinden cevap vermeyin. Kur’an bu...