HİKMETLİ KUR’AN ÇALIŞMASI

Allah insanları ve cinleri kendisine kulluk için yaratmış ve kulluğun esaslarını bildirmek üzere nebiler göndermiş, onlara kitabı ve hikmeti öğretmiş, nebilerini de ümmetlerine kitabı ve hikmeti öğretmekle görevlendirmiştir.

ELİF! LÂM! RÂ ! Bu; daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından, ayetleri hüküm bildirir hale getirilmiş ve aynı zamanda ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır.

Bu Allah’tan başkasına kulluk etmemeniz içindir, ben de onun tarafından size gönderilen uyarıcı ve müjdeciyim. (Hud suresi 1-2)

Nitekim içinizden birini size elçi olarak gönderdik. O size, ayetlerimizi bağlantılarıyla okur, sizi geliştirir, kitabı ve hikmeti öğretir. O size bilmediğiniz şeyleri öğretir. (Bakara suresi 151)

Şurası bir gerçek ki, biz onlara, inanan ve güvenen bir topluluğa rehber ve ikram olması için bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladığımız bir Kitap getirdik. (Araf suresi 52)

Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik ki âyetler arasındaki bağlantıları görsünler ve sağlam duruşlu olanlar ondan bilgi edinsinler. (Sad suresi 29)

Hikmetli Kur’an çalışması, işte bu hikmeti öğrenme ve ayetler arasındaki doğru bağlantıları kurarak ilgili ayetleri birlikte okuma çalışmasıdır.

Yazının tamamını görüntülemek için linke tıklayın: filiz-tavukcu-kh-33-sayi-hikmetli-kuran-calismasi

Filiz TAVUKÇU

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, Nisan-Haziran 2021 Sayı: 33, s. 36-39