Monthly Archive: Şubat 2021

ONLAR

İnsan suresini okudum az önce Çoğu zaman olduğu gibi ayetler beni oldukça düşündürdü Özellikle 7-11. ayetler arasını tekrar tekrar okudum Onlar, verdikleri sözü tutan ve dehşeti her yeri kaplayacak bir günden korkan kullardır. (İnsan...

PARAYLA ARANIZ NASIL?

“Garantili işim olsun, devlete atanayım hayatım başlasın” gibi eski tip para kazanma modelleri; eski bir altın madenine gidip gelip her gün eski günleri anmak ve vahlanmak gibidir. Parayla aranız nasıl? Para, varlığı bir dert...

İMAN AMEL İLİŞKİSİ 

Allah’a kul olmanın ilk adımı imandır. İmanı muhafaza eden şeyde salih ameldir. İmansız olarak yapılan amel, hayırlı sayılan sınıftan olsa bile, yapana bir fayda sağlamaz. Konu ile ilgili ayet-i kerimede: “İman edip yararlı işler...

DEĞİŞİM

Allah’ın lütfu ve ikramı; biriktirdiğimiz, kıyamete kadar biriktireceğimiz ve biriktirebileceğimiz her şeyin toplamından daha değerlidir. İnsan yaşadığı için ölür ve öleceği için yaşar. Bu iki sabit mutlak, Yüce Allah tarafından “yaratılmışlardır.” Bunu tüm insanlığa...

DOĞRU KİTABI DOĞRU YÖNTEMLE DOĞRU ANLAMAK

Konuşma dilinde rahatlıkla anlaşılabilecek vurgu ve tonlamaların, jest ve mimiklerin yazı dilinde kullanımı iletişimi olmayacak yerlere sürükledi. Allah Teâlâ evreni ve içindeki canlıları yaratırken onları dünya yaşamına elverişli hale getirmiştir. Onlara bir takım özellikler...

CİN VE MELEĞİN AYNI VARLIK OLDUĞUNUN KUR’AN’DAN DELİLLERİ

Kur’ân’daki ilgili ayetlere baktığımızda Allah’ın görevlendirmiş olduğu “cin”e “melek” denir. Bir başka deyişle “melek”, Allah’ın yüklemiş olduğu birtakım görevlere sahip olan “cin”dir. Genel kabule göre cinler ve melekler farklı varlıklardır. Oysaki Rabbimizin Kur’ân’da cinler...

ERGENLİK ÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Bu evrede ergen birey kendisini diğer insanlardan tamamen farklı olarak görmekte, yaratılışının diğer insanlardan daha özel bir nedeni olduğunu düşünmekte ve ölümün kendisiyle karşılaşmayacağına inanmaktadır. Ergenlik çağı, fiziksel ve ruhsal anlamda büyük değişimlerin meydana...

KARARLILIK

Başarının sırrı da aynıdır: Önce bir hedef belirlersiniz, sonra da hedefe kilitlenip kesin bir inanç ve devamlılıkla çalışırsınız. Elinizden gelen tüm çabayı sarf ederken de Allah’ın desteğini istemelisiniz; çünkü bütün işlerin tamamlanması ancak O’nun...

SEVGİLİLER GÜNÜ

Eski Roma’da 14 Şubat günü, Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi sayılan Juno’ya duyulan saygıdan dolayı, önemli sayılır ve tatil yapılırdı. Bu günü takip eden 15 Şubatta da Lupercalia Bayramı başlıyordu. 14 Şubatta Romalı genç...

ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI’NDA EĞİTİM

Alternatif eğitim modellerin desteklenmesine yönelik yapılan atıf, özellikle dini yapılanmaların verdiği kreş – anaokulu gibi hizmetlerin denetlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamalıdır. Ülkemizin kalkınma hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilmek için kamu tarafından uygulanacak politikaları içeren beş...

ALTIN TEKRAR TEDAVÜL ARACI OLABİLİR Mİ?

Ekonomide sıkıntılar başladığı zaman altının tekrar tedavül aracı olarak kullanımı gündeme gelmektedir. Aslında 1800‘lü yılların başından 1970’li yıllara kadar dünyanın çeşitli ülkelerince altın tedavül aracı olarak kullanılmıştır. Bazı yerbilimciler altının yeryüzüne özgü bir metal...

ÖMER (r.a.) HAKKINDA ALGILAR VE GERÇEKLER

Sorgulayıcı özelliğinden dolayı etkili ve isabetli kararlarıyla çoğu zaman Nebimizin takdirini kazanan Ömer, hem onun en yakınlarından biri ve hem de sahabenin en önde gidenlerinden biri oluyor. Giriş Tarih sahnesinde belli bir rolü ve...

ENGELLİNİN MANEVİ YÖNÜ  

Her engellinin yaratılışında, sağlamlar için nimet dersleri vardır.  Kâinatı seyretme nimetini görmeyenler sayesinde öğreniriz. İnsan azalarının hiç birisi göz nimetinden daha değersiz değildir. Bu nimetlere günde kaç defa şükrediyoruz. Cenabı Hak, bilmediğimiz hikmetlerden dolayı, insanda...

MELEKLERİN GİZLEDİKLERİ

Allah’ın Kitabında birbirlerinin yerine kullanılabilecek şekilde mutlak anlamda eşanlamlı kelimeler olmaması gerekir. Kelime tercihini yapan Allah olduğu için bu tercihin anlama etki eden bir karşılığının olması elzemdir. Her mümin Kur’an’da yedi yerde farklı detayları...

HAYDİ HEP BİRLİKTE NAMAZA!

Eğer namazları cemaatle birlikte kılmak önemli olmasaydı düşman karşısında, herkesin tetikte olması gereken bir zaman ve zeminde namazların cemaatle nasıl kılınacağı tarif edilmez, herkese bulundukları yerde tek başlarına namaz kılmalarının yeterli olacağı anlatılırdı. Kur’an-ı...

TIBBÎ, ETİK VE DİNÎ AÇIDAN CERRAHÎ SÜNNET/HİTAN

Sünnet/hitan, Müslüman toplumlar tarafından asırlardır tavizsiz bir şekilde uygulanan bir gelenek olmuş ve hatta Müslümanlığın bir alâmeti/simgesi olarak algılanmıştır. Erkek çocukların sünnet edilmesi dünyada en çok yapılan cerrahi operasyondur. Son yıllarda bu konu tıbbî,...

KUR’AN’DA ÜMMÎ KAVRAMI

Muhammed aleyhisselamın hem Mekkeli olması hem de nebî olmadan önce ilahi kitap bilgisine sahip olmaması, onu her iki açıdan da ümmî yapmaktadır. Onun ümmîliği Yahudi ve Hristiyanların ona inanmaları açısından çok önemlidir. Arapçada anneye...

İSLAM’DA TESETTÜR  

İslâm, tesettürü farz kılmış ve ibadet saymıştır.  Tesettür, erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir.  (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr Trc.) Örtünmek, insanla hayvanı birbirinden ayıran, Hz. Âdem (a.s.) ve Havva anamızla başlayan önemli bir özelliktir....