Monthly Archive: Haziran 2018

Kitab-ı Mukaddes Açısından İsa (as)

Yeni Ahit içerisindeki en eski metinler Pavlus’un mektuplarıdır, bunlar içerisinden en eskisi Galatyalılar’a mektuptur. Dört Sinoptik İncil’in seçiminde Pavlus’un mektupları mihenk taşı olmuştur. Yine de mektupların bir kısmının Pavlus’a aidiyeti konusunda hristiyanlık tarihi içerisinde...

Allah Neden Kitap İndirdi?

Kulluk şuuruna ve Allah’a karşı sorumluluk bilincine sahip, Allah’tan çekinen, yüreğinde Allah için bir şeyler yapma kaygısı taşıyan yani muttakî olan herkesin aklına gelen ilk soru şu olmalıdır: “Allah bu Kitab’ı -Kur’an’ı- bana neden...

HAYVAN (KURBAN) KESİMİ

Yapılan gözlemlerde “nahr” yoluyla kesimde kan daha hızlı boşaldığı için hayvanlar 15 saniye içinde bilincini kaybediyorken “zebh” yoluyla kesimde yavaş kan boşalımı sebebiyle hayvanının 1,5 dakikadan 8 dakikaya kadar bilincinin açık olduğu saptanmıştır. Dr....

ANA HATLARIYLA ORUÇ İBADETİ

Oruç, İslâm’ın beş esasından biridir. Bu kavram farsça “ruze” kelimesinden türkçeye geçmiş zamanla “ruze”, “urûze”, “uruç” şeklinde kullanılmış ve daha sonra “oruç” halini almıştır.  Arapça karşılığı “savm” ve “sıyâm”dır. Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı...