Monthly Archive: Haziran 2018

Kitab-ı Mukaddes Açısından İsa (as)

Yeni Ahit içerisindeki en eski metinler Pavlus’un mektuplarıdır, bunlar içerisinden en eskisi Galatyalılar’a mektuptur. Dört Sinoptik İncil’in seçiminde Pavlus’un mektupları mihenk taşı olmuştur. Yine de mektupların bir kısmının Pavlus’a aidiyeti konusunda hristiyanlık tarihi içerisinde...

Allah Neden Kitap İndirdi?

Kulluk şuuruna ve Allah’a karşı sorumluluk bilincine sahip, Allah’tan çekinen, yüreğinde Allah için bir şeyler yapma kaygısı taşıyan yani muttakî olan herkesin aklına gelen ilk soru şu olmalıdır: “Allah bu Kitab’ı -Kur’an’ı- bana neden...

HAYVAN (KURBAN) KESİMİ

Yapılan gözlemlerde “nahr” yoluyla kesimde kan daha hızlı boşaldığı için hayvanlar 15 saniye içinde bilincini kaybediyorken “zebh” yoluyla kesimde yavaş kan boşalımı sebebiyle hayvanının 1,5 dakikadan 8 dakikaya kadar bilincinin açık olduğu saptanmıştır. Dr....

SORU VE CEVAPLARLA ORUÇ

Müslüman olup da hastalık veya yolculuk gibi meşru bir mazereti olmadığı halde oruç tutmayanların bu gibi kamuya açık yerlerde, halkın gözü önünde yemek yemesi öncelikle Allah’a isyan anlamı taşır. SORU: Ramazanda kimlerin oruç tutması...

ANA HATLARIYLA ORUÇ İBADETİ

Oruç, İslâm’ın beş esasından biridir. Bu kavram farsça “ruze” kelimesinden türkçeye geçmiş zamanla “ruze”, “urûze”, “uruç” şeklinde kullanılmış ve daha sonra “oruç” halini almıştır.  Arapça karşılığı “savm” ve “sıyâm”dır. Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı...

ALLAH’A NASIL İNANIRSINIZ?

“Biliyorsanız söyleyin; her şeyin yönetimini (melekût) elinde tutan ve her şeyi koruyan; ama ona karşı kimsenin kimseyi koruyamayacağı zat kimdir?” Dr. Yahya Şenol’un Kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 16. Sayı 4....

Sorular ve Cevaplar

Selemeoğulları kabilesinden bir adam: – Yâ Resûlallah! Anamla babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? diye sordu. Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu: – “Evet, onlara dua eder günahlarının bağışlanmasını dilersin, vasiyetlerini yerine getirirsin,...

HELAL VE HARAMI KİM BELİRLİYOR?

Allah’a mâl etmek için dillerinizin özenle bezediği yalanlar ile “bu helaldir, bu haramdır” demeyin. Allah’a karşı yalan uyduranlar iflah olmazlar. Bunlar biraz menfaatlenirler; ama onlar için can yakıcı bir azap vardır. Dr. Yahya Şenol’un...

HARAM AYLARDAN RECEP AYI HAKKINDA UYDURULMUŞ HADİSLER

“Terğib hadisleri, Müslümanları -zannedildiği gibi- dünyayı ihmal ederek nafile ibadetle meşgul olmaya her zaman sevk etmemiş, hatta çoğu defa onların farz ibadetleri dahi ihmal etmelerine yol açmıştır.” Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı,...

ALLAH’IN BEŞER RESÛLÜ

Bu makalede Hristiyanların İsa Aleyhisselâm hakkında sergiledikleri aşırı tutum ile inanmayanların peygamberlerin beşer oluşuna karşı geliştirdikleri söylem, İslâm dünyasında karşılaşılan bazı yanlış durumlarla mukayese edilmek suretiyle incelemeye tâbi tutulacaktır. Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı...

BİZE SORUYORLAR

Bankalardan kredi almak hangi durumda helal olabilir? Kredi, faizli borç demektir. Faiz de İslam dininin en ağır yasaklardan biridir. Çok zor şartlar altında kalan bir Müslüman, nasıl ölmemek için domuz eti yiyebilirse faizden de...

KURBANLA GÖNÜLLERİ HOŞ TUTMAK

Kurban kesmeyi vacip olarak kabul eden Hanefi mezhebine göre nisap miktarı mala sahip olan her bir bireyin ayrı bir kurban kesmesi gerekir. Aile bireylerinden sadece birinin kurban kesmesi, diğerlerinden bu sorumluluğu  düşürmez. Aralarında ufak tefek...

GELENEĞE AYKIRI SÖYLEMLER

Geçtiğimiz yıl takvimler 17.07.2013 (8 Ramazan 1434) tarihini gösterirken “imsak” yani oruca başlama ve sabah namazı vakti konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı bir basın açıklaması yapmış ve şunları söylemişti: “Diyanet İşleri Başkanlığı, elbette orucun başlangıç...

KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Son yıllarda ülkemizde 14-20 Nisan tarihleri arası Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Fakat bu durum, 2008 yılından beri böyle olup, adı geçen hafta, 2008 yılına kadar 16-22 Nisan veya 20-26 Nisan günleri arasında kutlanmaktaydı....

Namazla İlgili 10 Mesele

Allah Teala Namaza o kadar büyük önem atfetmiştir ki O’nun buyruklarından namazın hiçbir şart altında terk edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. O, savaş esnasında bile 1 rekât dahi olsa namazın kılınmasını emretmiş; ama vakti dışına bırakılmasına...

Hz. Peygamber İçin Kurban Kesmek

Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde belirtildiği gibi ibadetler, yaşayan insanlar içindir. Bir kişi öldükten sonra onun sorumlu olduğu herhangi bir ibadet kalmaz. Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 3....

RAMAZAN: BİR HAZIRLIK KAMPI

Herhangi bir zorlayıcı sebep yokken hiç kimse kavurucu yaz sıcağını altında saatlerce aç kalmayı ve bir damla dahi su içmemeyi kolay kolay göze alamaz. Demek ki Cenab-ı Hak oruçla bize bir disiplin, bir otokontrol...

HELAL TAVUK (!)

Âyet ve hadislere bakıldığında, hayvanların teker teker kesilmesi diye bir şartın bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla makine ile kesim seri yapılabilir. Bunu yasaklayan hiçbir delil bulunmamaktadır. Genel bir kaide olarak şunu da göz önünde bulundurmak icap...

HAYIR, HAYIR; HERKES O’NU OKUMASIN!

“Peygamberimizi anlatan eserlerin en büyük açmazı, geçmiş siyer kaynaklarının gerek senet yönünden, gerek mantık yönünden, gerekse de Kur’an’a uygunluk yönünden incelemeye tâbi tutmadan olduğu gibi efsanevi ve masalsı yönü ağır basan bir biçimde ele...