Monthly Archive: Şubat 2022

BESMELESİZ KESİLEN HAYVANLAR

Allah’tan başkasının adını anarak hayvan kesen birini onaylamak, o hayvanın etinden yemek suretiyle ona uymak kişiyi tereddütsüz bir şekilde müşrik yapacaktır. Besmele çekilmeden kesilen hayvanların hükmü helal gıda konusunun günümüzde en çok tartışılan meselelerinin...

KUR’ÂN’DA İNSANIN DEĞERİ VE HAKLARI

İnsanlar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın en nihayetinde bir atadan ve bir anadan gelmektedir. Kabileler ve milletler halinde yaratılmış olmaları, birbirleriyle tanışmaları içindir. Yaradılış itibariyle hiç kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur. İnsan, Allah’ın emir ve...

FITRATA UYGUN CİNSEL YAŞAM

Cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, etik, hukuksal, tarihsel, dinsel ve tinsel[manevî] faktörlerin etkileşimi ile yaşanan bir olgu olduğuna göre çiftlerin her ikisi de bu alanların hiçbirinde herhangi bir sorun[çatışma] yaşamamalıdır. Bu şartlar...

KUR’ÂN’DA DİNDARLIK

Doğruları anlatmak kolaydır ama kabul ettirmek zordur. Doğrulardan en çok rahatsız olanlar, menfaat çevreleridir. Onlar, hedeflerine ulaşabilmek için din adamlarını ve ilim adamlarını yanlarına çekmeye çalışırlar.  GİRİŞ Din ve deyn, aynı kökten türemiş olup...

Teyemmüm

ÖZET Amaç: Kimyasal maddeler olmadan insan elinin kimyasal temizleme etkisinin incelenmesi Giriş: Bu çalışmada insan vücudunun temizlik malzemeleri kullanmadan kendi kendini temizleyen bir sisteme sahip olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık. Kimyasal temizlik sistemleri olmadan...