Author: Zeki Bayraktar

Covid-19 ve Aşıları Hakkındaki Tartışmalara Kur’anî Bakış

Covid-19 salgınını dergimizin 26. sayısındaki “Biyolojik ve Teolojik Açıdan Covid-19 [Koronavirüs] Salgını” başlıklı yazımızla lafzî ve kevnî ayetler ışığında anlamaya çalışmıştık. Bu yazımızda da salgın ve aşı konusundaki tartışmaları Kur’anî bir perspektifle değerlendirmeye çalışacağız....

CİNSEL TACİZ, CİNSEL SALDIRGANLIK VE KUR’AN

KUR’AN’IN CİNSEL TACİZ VE SALDIRGANLIKLARA KARŞI ÖNLEYİCİ TUTUMU Kur’an cinsel taciz ve saldırganlık konusunda öncelikle önleyici bir yaklaşım sergiliyor. Bu amaçla erkeğin ve kadının fıtratına uygun ilkeler vazediyor. Ki suça zemin hazırlayacak ortam oluşmasın....

ÇOK EŞLİLİK SÜNNET Mİ?

Nebimizin her sözü, her fiili ve her takriri sünnet değildir. Sünnet, Kur’an ile tavsiye edilen fiillerdir. Kur’an’da tavsiye edilmeyen, nebimizin beşerî-fıtrî, tarihsel, coğrafi, kültürel, tıbbi ve dünyevi nedenlerle yaptığı fiiller sünnet olarak kabul edilemez....

FITRATA UYGUN CİNSEL YAŞAM

Cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, etik, hukuksal, tarihsel, dinsel ve tinsel[manevî] faktörlerin etkileşimi ile yaşanan bir olgu olduğuna göre çiftlerin her ikisi de bu alanların hiçbirinde herhangi bir sorun[çatışma] yaşamamalıdır. Bu şartlar...

TIBBÎ, ETİK VE DİNÎ AÇIDAN CERRAHÎ SÜNNET/HİTAN

Sünnet/hitan, Müslüman toplumlar tarafından asırlardır tavizsiz bir şekilde uygulanan bir gelenek olmuş ve hatta Müslümanlığın bir alâmeti/simgesi olarak algılanmıştır. Erkek çocukların sünnet edilmesi dünyada en çok yapılan cerrahi operasyondur. Son yıllarda bu konu tıbbî,...

KUR’AN, ARAP ÖRFÜNÜ MÜ ONAYLADI?

Şüphesiz ki Kur’an’ın onayladığı bazı Arap örfleri olmuştur. Ama bunlar ma’ruf -yani fıtrata uygun- olan Arap örfleridir. Yoksa Kur’an’ın tüm Arap örfünü hele de fıtrata aykırı Arap örflerini onaylaması asla mümkün değildir. Bazı çevreler,...

KUR’AN, KÖLELİĞİ NASIL TASFİYE ETTİ?

Kur’an kölelik konusundaki hedefini (onları özgürleştirmek istediğini) önce ahlaki bir söylemle ilan etmiş, ardından da hukukî, ekonomik, sosyolojik ve teolojik düzenlemelerle tasfiye etmiştir. Önce köleliğin kaynağını kurutmuş, ardından da süreç içerisinde tüm köleleri özgürleştirmiştir....

SÜNNET KUR’AN’DAN BAĞIMSIZ BİR OTORİTE OLABİLİR Mİ?

Sünnet Kur’an’ın tatbikatıdır. Kur’an’dan bağımsız bir otorite değildir. Ama geleneksel çevreler sünnetin Kur’an’dan bağımsız olarak müstakil bir otoriteye sahip olduğunu iddia ederler. Nitekim Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde yer alan sünnet tarifi şöyledir; ‘Hz. Peygamber’in söz,...

BUGÜNE KADAR KİMSE BİLEMEDİ DE BİZ Mİ BİLDİK?

Biz, sadece eserleri günümüze intikal eden âlimlerin ne dediğini bilebiliriz. Peki ya eserleri günümüze intikal etmeyen (imha edilen) âlimlerin görüşleri ne olacak? Geleneksel kabullere aykırı bir dinî görüş beyan ettiğimiz zaman –bu görüş Kur’an...

İSTİSMAR EDİLEN MUSA – KUL KISSASI

Kur’ân, bize Nebî-Resulleri örnek gösterir (33/21, 60/4-6). Ama onların bile Kur’ân’da anlatılan tüm davranışlarını -istisnasız biçimde- örnek göstermez. Mesela İbrahim as’ın müşrik babası için af dilemesi (60/4) örneğinde olduğu gibi bazı davranışları örnek almayın...

YUSUF’UN GÖMLEĞİ YAKUP’UN GÖZÜ

Kur’an körlüğü/ kör olmayı ifade eden ayetlerde genellikle, a’ma kelimesini kullanır. Ama Yakup Nebînin görme bozukluğunu ifade eden ayette bu kelime bulunmuyor. Kur’ân’a göre Yakup Nebi, oğlu Yusuf’un hasreti ve hüznünden dolayı görme kaybı...

A’CEMÎ VE ARABÎ KUR’ÂN NE DEMEK?

“Kur’ânen arabiyyen” ifadesinin dil lisan olarak evrensellik içerdiği “Biz onu aklınızı kullanasınız diye Arabî Kur’an olarak indirdik.”(Yusuf 12/2, Zuhruf 43/3) mealindeki ayetlerden de anlaşılabilir. Demek ki Kur’ân sadece Arapların değil akleden herkesin anlayabileceği evrensel...

NÂŞİZE KADINI DÖVELİM Mİ, TAV’LAYALIM MI?

Dövme ile bazı kadınların boynu bükülebilir. Ama bu şekilde boyun eğen bir kadın tav’an değil kerhen boyun eğmiş olur. Doç. Dr. Zeki Bayraktar’ın kaleme almış olduğu bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 16. Sayı...

PARALEL DİNİN SÜNNET ANLAYIŞI

Tüm paralel dinleri çıkış noktası yanlış (sünnet) anlayışıdır. Bu anlayışın temelleri de Kur’ân’ın devre dışı bırakılmasıyla başlar. Çünkü bunu yapmadan yeni bir din inşa edilemez. Ama bunu Kur’ân’ı -açıktan- inkâr ederek yapamazlar. Zira o...

HZ. MERYEM VE KUR’ÂN MU’CİZESİ

Hz. Meryem’in gebeliği ve bu gebeliğin sırlarını bize veren Kur’ân bir mucizedir. Buna hiç şüphe yok. Ama bizim bu mucizelere tanık olabilmemiz için Hz. Meryem ile ilgili ayetleri tıbbi bilgiler (kevni ayetler) ışığında okumamız...