Monthly Archive: Ekim 2014

Mûsâ (as)’a Verilen Dokuz Mucize

Kur’ân’-ı Kerim’de Mûsâ (as)’a İsrâ sûresinin 101. ayeti ve Neml sûresinin 12. ayetinde dokuz mucize verildiği ifade edilmektedir. Ancak yine Kur’ân-ı Kerim’de Mûsâ (as)’ın göstermiş olduğu mucizelere baktığımızda bu mucizelerin sayısının daha fazla olduğunu,...