Monthly Archive: Nisan 2022

NAMAZ HEP AYNI NAMAZ

Kur’an-ı Kerim’de çeşitli türevleri ile birlikte birçok ayette geçen salât/ salavât; ‘dua etmek’, ‘arındırmak/tezkiye etmek/bağışlamak’, ‘ibadet yerleri’ gibi anlamlarının yanı sıra genelde terim olarak yani “namaz” anlamında kullanılmıştır. Namaz kitaplardan okunarak değil de daha...

ÖRNEK VE TAKLİT ARASINDA İNCE BİR KIRILMA VARDIR!

Andolsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde güzel bir örnek vardır. (Ahzap 21) Kur’an’la inşa olduğumuzda yani sırat-ı müstakim üzere bildirilen emir ve yasakları içselleştirdiğimizde; Hz. Muhammed’i...

ÇOK EŞLİLİK SÜNNET Mİ?

Nebimizin her sözü, her fiili ve her takriri sünnet değildir. Sünnet, Kur’an ile tavsiye edilen fiillerdir. Kur’an’da tavsiye edilmeyen, nebimizin beşerî-fıtrî, tarihsel, coğrafi, kültürel, tıbbi ve dünyevi nedenlerle yaptığı fiiller sünnet olarak kabul edilemez....

KUR’ÂN’A VE GELENEĞE GÖRE SÜNNET

Kur’an’ın en temel kavramlarından olan Sünnetin kök anlamı, yol ve yöntemdir. Bu kelime 11 ayette, 16 kere geçer. Ayetlerin ikisinde Allah, herkesin Sünnete uymasını ister. Kalan dokuz ayet ve bağlantılarında ise Sünnete uymayanların düştükleri...

Bilgi Anlayış ve Davranış

Ahlakın gerekliliğini bilmekle, ahlaklı olmak iki farklı olgudur. Bilmek ve anlamak da iki farklı olgudur. Aslolan bilgi küpü olmak değildir. Neyi, nasıl, niçin, neden, ne zaman, kimin bildiğini anlamak ve ona göre davranmaktır. Tekrarlanan...

İYİLİĞİ YAYIN EMRİNİ NASIL ANLAMALIYIZ?

İyilikle kötülük bir olmaz; sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kişi sıcak bir dost gibi oluvermiş. (Fussilet 41/34) Ayette geçen ana fikirlere odaklandığımızda, bunlardan birisi kötülüğün kötülükle...

Dinlerde Hesap Verilebilirlik Olgusu

Dini terminolojide hesap verebilirlik, kişinin dünyada yaşarken veya öldükten sonra ahirette yapıp ettiklerinden dolayı aşkın bir varlığa hesap verme inancıdır. Bu yazıda, hangi din hesap verebilirlik için ne söylüyor, buna bir cevap bulacağız. Hinduizm...

ELEŞTİREL BAKIŞ NASIL OLMALI?

Eleştiri kavramı TDK’da “eleştirmek eyleminden türetilmiş bir kavramdır. Bir insanı, bir konuyu, bir yapıtı doğru ve yanlış yönlerini bulup göstermek gereğiyle inceleme işidir.” diye geçmektedir. Bu inceleme işini yaparken hangi kriterlere dikkat ediyoruz? Kişiyi...

CORONA’DAN KORKMALI MIYIZ?

Corona bir afettir, imtihandır, hepimize dersler vermektedir ama korkmamız gereken virüs değil, Allah’ın inanıp güvenenler listesine almadığı kişilerden olmaktır. Tedbiri alacağız, inanıp iyi insanlardan olmaya çalışacağız kalanını takdire bırakıp güven içinde yaşayacağız. 6 aydır...