Mûsâ (as)’a Verilen Dokuz Mucize

Kur’ân’-ı Kerim’de Mûsâ (as)’a İsrâ sûresinin 101. ayeti ve Neml sûresinin 12. ayetinde dokuz mucize verildiği ifade edilmektedir. Ancak yine Kur’ân-ı Kerim’de Mûsâ (as)’ın göstermiş olduğu mucizelere baktığımızda bu mucizelerin sayısının daha fazla olduğunu, bu iki ayetle ilgili tefsirleri incelediğimizde genel olarak konuyla ilgili farklı rivayetlere yer verildiğini görmekteyiz. Biz de bu çalışmamızda bu iki ayette bahsedilen dokuz mucizenin neler olduğunu incelemeye çalışacağız.

Serdar Özalp’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 4. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart 2014 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: serdar-ozalp-kh-4-sayi-musanin-dokuz-mucizesi