Monthly Archive: Ağustos 2023

Taliban’ı Tanıyalım

“Taliban” ismi, Afganistan ve Pakistan’da devlete bağlı olmayan, masrafları tamamen tacirler ve hayırseverler tarafından karşılanan medreselerde eğitim gören kimseler için kullanılan Tâlib kelimesinin Peştuca/ Farsçadaki çoğulu olan “Tâlibân (طالبان)”, yani “öğrenciler veya bilgi talep...

Kredi Sistemi ve Ortaklık Sistemi

Ödenemeyen borçlar insanları, alacaklıların kulu ve kölesi yapar. Allah’tan başkasına kul olmayı en büyük suç sayan İslam’ın, kredi sistemini kabul etmesi düşünülemez. Biriktirilen paraya tasarruf denir. Kredi sistemi, tasarrufları faizli borç olarak toplayıp üçüncü...

Doğru Yolun Üzerine Oturan Şeytan

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla başlarım. Güzel bir özdeyişimiz var: Dostunu yakın tut, düşmanını daha yakın tut. Bu yazıyla birlikte azılı düşmanımız olan şeytanı biraz kavramaya çalışacağız. Değil mi...

GÖKLERE YOLCULUK İSRÂ VE MİRÂC

Allah Teâlâ, bazı âyetlerini göstermek için, bir gece Muhammed aleyhisselamı, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan yedinci kat gökteki el- Mescid’ul-aksâ’ya çıkardı (İsra 17/1). İlk vahyi aldığında gördüğü Cibrîl’i, ikinci kez orada gördü (Necm 53/15). Onun, göklere...

Bir Ayeti Hayata Geçirmek

(Maide 5/54) “…Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler…” Maide 54. ayetin içinde geçen bu ifadeler bugünkü sabahımın tefekkür konusu oldu ve beni çok düşündürdü. Ayetteki hitap, Allah’a inanıp güvenenlere. Allah’a inandım diyen ama...