Category: Araştırma

HORMONAL İLİŞKİLER VE SEVGİ

Allah Teala insanı alak’tan yaratmıştır (Alak 96/2). “Alak” kavramının kök anlamı, bir şeyin üstteki şeyle ilişkilendirilmesidir. Döllendikten sonra rahim cidarına yapışan yumurta, arzu, düşmanlık, ilgi ve alaka gibi birçok anlamda da kullanılır.[1] Alak kavramının...

ÖMER (r.a.) HAKKINDA ALGILAR VE GERÇEKLER

Sorgulayıcı özelliğinden dolayı etkili ve isabetli kararlarıyla çoğu zaman Nebimizin takdirini kazanan Ömer, hem onun en yakınlarından biri ve hem de sahabenin en önde gidenlerinden biri oluyor. Giriş Tarih sahnesinde belli bir rolü ve...

MELEKLERİN GİZLEDİKLERİ

Allah’ın Kitabında birbirlerinin yerine kullanılabilecek şekilde mutlak anlamda eşanlamlı kelimeler olmaması gerekir. Kelime tercihini yapan Allah olduğu için bu tercihin anlama etki eden bir karşılığının olması elzemdir. Her mümin Kur’an’da yedi yerde farklı detayları...

İSLAM’DA TESETTÜR  

İslâm, tesettürü farz kılmış ve ibadet saymıştır.  Tesettür, erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesi demektir.  (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr Trc.) Örtünmek, insanla hayvanı birbirinden ayıran, Hz. Âdem (a.s.) ve Havva anamızla başlayan önemli bir özelliktir....