Category: Araştırma

TÜRKÇE SÖYLEYİŞTE İLTİFAT SANATI

Kur’an-ı Kerim’de ve Arapça eserlerde örnekleri bulunan iltifat sanatının Türkçe ile kaleme alınmış edebî eserlerde de var olduğu üzerinde durularak örneklerine yer verilmiş, bu örneklerin günümüz Türk edebiyatında nasıl adlandırıldıkları incelenmiş ve özellikle Kur’an-ı...

AKADEMİ VE İLAHİYAT ÇALIŞMALARI

Bizden öncekilerin büyüklüğü, kısmen efsanelere dayalı olsa da, onların büyüklüğünden çok, bizim küçüklüğümüzden kaynaklanmaktadır. Yani biz çok az çalışıyoruz, çok az üretiyoruz. Akademik unvanlar taşımamıza rağmen, öğretmenlik/öğretmencilik yapıyoruz. Birçok akademisyen (öğretmencilik oynayanlar) asıl mesleği...

İMAM ALİ (r.a) ALGILAR VE GERÇEKLER

Biz, direkt Ali hakkında hepimizi ilgilendiren ve Müslümanları ayrıştırmak için özellikle Şia tarafından konu edinilen meselelere ve hilafeti süresince Müslümanlar arasında yaşanmış olaylara, fitnelere değinelim. Giriş Kendisiyle ilgili en çok rivayet edilen, hem Şia’nın...

KADINI DEĞERSİZLEŞTİRME GAYRETİ

Kadının itibarsızlaştırılması ailenin, ekonominin, Müslüman – gayrimüslim ilişkilerinin, devleti yönetme biçiminin, hukukun ve daha nice konunun inanılmaz bir şekilde saptırılması bunların eliyle olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bize düşen, Allah’ın kitabına teslim olmak ve...