Category: Dinler Tarihi

ENOK’UN (İDRİS’İN) KİTABI VE MELEKLER

Enok’un Kitabı’nda melekler konusuna oldukça geniş yer verilmektedir. Hatta en başından sonuna kadar hemen her bölümde meleklerden bahsedilmektedir. Meleklerin bu derece ön planda olmasında Enok’un göksel yolculuğunun payı büyüktür. Önceki yazımızda Enok’un Kitabı’nda yer...

KUR’AN VE TEVRAT IŞIĞINDA ALTIN BUZAĞI HADİSESİ-2

Kutsal Kitap’ta, uzmanları tarafından okunmazsa yanlış anlaşılmaya oldukça müsait görünen Altın Buzağı olayı, Kur’an’da yanlış anlamaya imkan vermeyecek şekilde yeniden anlatılmıştır. Böylece biz de Kur’an’ın kendisinden öncekileri tasdik etme, koruma ve gerçeği uydurma olandan...

O SOFRA İFTAR SOFRASIYDI

Hz. İbrahim iftar vakti hanesine gelen konuklarını daha önce görmemiş ve tanımamış olmanın endişesini bir kenara bırakarak oruçlu bir gün geçirdikleri düşüncesiyle önlerine hemen yiyecek sunmanın telaşına düşmüştür. Yol göstericiliğinin kesintisiz ve memnuniyet garantili...

KUR’AN VE TEVRAT IŞIĞINDA BUZAĞI HADİSESİ -1

Hristiyan menşeli Kutsal Kitap çevirileri ya da yorumları okunduğunda, buzağıyı Harun’un (a.s) kendi elleriyle kast ederek yaptığı anlamı çıkmaktadır. Tevrat yorumcularına göre ise Harun (a.s), Musa (a.s) geri dönene kadar halkı günahlardan uzak tutmaya...

MUSA GİBİ BİR NEBÎ: MUHAMMED (A.S)

“Ondan (Kur’an’dan) önce Musa’nın kitabı vardı; hem bir rehber hem de Allah’ın ikramıydı. Onu tasdik eden bu kitap da Arap diliyle indirilmiştir ki yanlış yapanları (zalimleri) uyarsın ve güzel davrananlar içinde müjde olsun.” (Ahkâf...

DİN ADAMLARI-FAİZ İLİŞKİSİNE TARİHİ BİR BAKIŞ

İnsan fıtratının hoş karşılayamayacağı bir yapıda bulunan faiz geliri, tarihin kayıtlarına ulaşılabilen ilk toplumunda da hoş karşılanmamış olacak ki öncelikle tapınak tekeline alınmış ve gönül rahatlığıyla alıp verilebilmesi amacıyla adına “tanrıya teşekkür payı denilmiştir.” ...

 DİĞER DİNLERDE ORUÇ

            Maniheizm: Hristiyanlıkla maniheizmin sentezlenmesinden oluşan bu gelenek dininde, hristiyan ve mecusilerden etkilenen maniheistler oruç tutarlar. Oruç onlarda avamın yani halkın orucu, havasın yani seçkinlerin orucu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Halk kesimi 30 gün,...

KUR’AN’DA CANLI VARLIKLARIN RESMİNİ ÇİZMEK VE HEYKEL SANATI

SORU: Canlı varlıkların resmini çizmenin ve özellikle kişilerin karikatürünü yapmanın hükmü nedir? Genel olarak heykel sanatının ve özellikle giyim mağazalarında cansız manken bulundurulmasının hükmü nedir? CEVAP: Kur’an’da canlı varlıklarının resimlerini çizmenin, karikatürlerini veya heykellerini yapmanın haramlığıyla...

Nuh Tufanı İle İlgili Değerlendirmemiz

“Bakara Suresi’nin 31. ayetine göre Allah, Âdemi yarattığı zaman ona bütün isimleri, varlıkların ne işe yaradığını en ayrıntılı şekilde öğretmişti. Alak Suresi’ne göre de bunları Âdem’e yazıyla öğretmişti. Dolayısıyla Âdem Aleyhisselam her ihtiyacını üretebilecek...

Bibliye ve Kur’an, Farklı Din Öğretileri

İbrahimî olarak üç din geçmektedir (Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) fakat aralarında şu ana kadar gerçek anlamda barış bulunmuyor. Neden? Dinler arasında iki açı söz konusudur: İlahi ve sosyolojik. İlahi açıdan dinler arası uyuşmazlık (ihtilaflar,...

BENÎ KUREYZA ESİRLERİNİN AKIBETİ

Her kim Benî Kureyza esirlerinin öldürüldüğünü belirten rivayetleri onaylarsa, Kur’ân’a açıkça muhalif olduğu halde Benî Kureyza’dan esirleri öldürme hadisesinin herhangi bir şüphe duymayacak şekilde gerçek olduğunu kabul etmiş olur. Bu söz ise oldukça tehlikelidir....

İSA MESİH NEDEN TANRI OLAMAZ? -2

Bir önceki yazımızda İsa Mesih’in neden tanrı olmayacağını, Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu İncil’den alıntılarla ortaya koymaya çalıştık. İncil üzerinde yapılacak daha derin tahliller bu gerçeği daha fazla bir şekilde ortaya koyacaktır. Makalemizin ikinci...

İSA MESİH NEDEN TANRI OLAMAZ? -1

Dinler tarihinin çeşitli yönleri ile üzerinde en fazla konuştuğu, tartıştığı ve hakkında en fazla kitap yazılan kişisi İsa Mesih’tir. Bu tahmini bir değerlendirme değil çok açık bir gerçektir. İsa Mesih’in bu kadar konuşulur olmasının...

İSA MESİH KIYAMET SAATİNİ BİLİYOR MUYDU?

Yüce Allah hakkında kendi felsefi kanaatlerimizi ve akıl yürütmelerimizi doğru kabullenmek bizleri tenzihe değil şirke ve sapkınlığa götürecektir. Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat,...

EVRENSEL KİTABA “TARİH FELCİ”

Eğer Allah’ın ayetlerinin hükmü kalkacak veya değişecek ise, bunu insanların kendi kafalarına göre yapabilmeleri asla düşünülemez. Hatta bu tavır ilâhlık iddiasından başka bir şey değildir. Erdem Uygan’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet...

HERKESİN BİLDİĞİ ORUÇ

Oruç ibadetini herkes bilir. Hangi dinden olursa olsun milyarlarca insan senenin belli zamanlarında oruç tutarlar. Allah’ın elçisi Muhammed (a.s) da ilk zamanlarda ehl-i kitaba bakarak oruç ibadetini uygulamıştır. Allah, herkesin bildiği orucu tarif etme...

HRİSTİYANLIKTA İMAN VE KURTULUŞ: FİDEİZM

Akıl ve iman ikilemi Hristiyanlıkta eskiden beri derin bir tartışma konusudur. Eğer dininiz size “1+1+1=1” şeklinde bir önermeyi mutlak bir inanç esası olarak böyle bir dilemma altında ezilmeniz kaçınılmazdır. Böyle bir dinde iman etmenin...

HAŞHAŞÎ CENNETİ

Bu yazı kısa hikâye tarzındadır. Tarihi bilgilerden edindiğim bilgileri -hayal gücümün de yardımıyla- kurgulayarak hikâye formatına dönüştürmeye çalıştım. ……………… Bu hikâyenin amacı okuyucuyu sıkmadan, din adına insanların nasıl aldatıldığını ve paralel din tehlikesinin bugün...