Author: Abdurrahman Yazıcı

Avliyye Meselesi

Sözlükte zulüm, haksızlık, yükselme, artma, haddi aşma anlamlarına gelen “عول , avl” kelimesinden türeyen[1]avliyye ıstılah olarak, vârislerin hisseleri toplamının terekenin ortak paydasını aştığı meseleye denir[2]. Bir başka ifâdeyle terekenin hisse sahiplerine hisseleri oranında paylaştırıldığında...

SİYAH BAYRAKLILAR

Doğu’da (Horasan’da) Siyah Bayraklar Taşıyan Bir Topluluk Çıkacak…¨ Rivayetleri Üzerine Bir Değerlendirme. Dr. Abdurrahman Yazıcı’nın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 11. Sayı 3. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı...

İNSAN HAYATINDA VAKTİN ÖNEMİ ÜZERİNE

Kur’an-ı Kerim’de, “Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz” şeklinde buyrulduğu gibi yaratıcının biz kullarına bahşettiği, onlardan çoğunun önemini dahi anlayamayıp, kıymetini idrak edip, takdir edemediğimiz çok sayıda nimeti bulunmaktadır. Dr. Abdurrahman Yazıcı’nın kaleme aldığı bu yazı,...

Kurban İbadetiyle İlgili Fıkhî Bilgiler

Onların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!...

Zekâtın Ferdî ve Sosyo-Ekonomik Önemi

Allah rızası ve kulluğun gereği olarak, elindeki malı infak edebilen Müslüman, mal-mülk kazanmayı yani parayı “amaç” olmaktan çıkartır ve ona kul-köle olmaktan kendini koruyarak, mal ile arasındaki ilişkiyi yeniden düzenler. Dr. Abdurrahman Yazıcı’nın kaleme...

İslam’da Evlatlığın Mirasçılığı

İslam’da evlatlık müessesi bulunmaması, hiçbir şekilde yetim, öksüz, kimsesiz bakıma muhtaç çocuklarla ilgilenilmemesi, onlara koruyucu aile olunmaması anlamına gelmemelidir. Dr. Abdurrahman Yazıcı’nın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 1.Sayı 1. Yıl Nisan,...