Author: Fehmi Çeçen

SORULARA İSLAMOFOBİ-6

Elinizdeki sayıya kadar İslamofobi konusunun zeminini hazırlamış olduk. Bu sayımızdan itibaren konumuzun detaylarına geçebiliriz: İslamofobi / İslam Korkusu Nedir? Bir sorunun aşılabilmesi için onun doğru anlaşılması gerekir. Sorunu tespit etmek, doğru bir adlandırma yapmak...

SORULARLA İSLAMOFOBİ-5

Geçtiğimiz sayıda din ve akıl kavramı üzerine zihinlere takılabilecek soruları cevaplandırmaya çalışmıştık. Bu sayımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz: Din İnsanları Uyuşturan Afyon mudur? Her şeyden önce şunu net olarak söylemeliyiz ki; din değil dincilik...

SORULARLA İSLAMOFOBİ-4

Akıl ile vahiy birbirinin düşmanı ya da rakibi değildir. Birlikte hareket eden göz ve ışık gibidirler birisi olmazsa görme olayı meydana gelmez. Değerli okurumuz, elinizdeki bu sayıda İslamofobi kavramının detaylarına inmeden önce “din” ve”...

SORULARLA İSLAMOFOBİ – 3

Bu sayımızda da İslamofobi konusunu sorularla işlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz iki sayıda İslam kavramının kökenine ve içeriğine değindik. Şimdi ise “Din” nedir ve insanlığa nasıl aktarılması gerektiği üzerinde duracağız. Elinizdeki sayı ve bir sonraki...

SORULARLA İSLAMOFOBİ – 2

Buda, Lao Tse, Konfüçyus vs. Nebî Olabilir mi? Buda, Konfüçyus vs. gibi kişiler, sözleri ve eylemleri ile bulundukları toplumda derin izler bırakan kimselerdir. Öğrettikleri, hayata bakış açıları ve insanlığa katkıları kısmen kayda alınmış ve...

SORULARLA İSLAMOFOBİ -1

İslamı, düşmanlarından tanıyan insanların İslama nefretle bakması ve Müslümanları kötülüğün kaynağı görmesi çok acı verici bir durumdur. öyleyse insanlığa Kur’an ışığını herkesten önce biz Müslümanlar ulaştırmalıyız. Bunun için ciddi şekilde organize olmalı, medyayı, sosyal...

İnsanın İmtihanı ve İlahi Bilginin İnsanın Sorumluğuna Etkisi

Yüce Allah biz insanları imtihan maksadıyla yarattığını indirdiği kitabında çeşitli vesilelerle ifade etmiştir. Hiçbir insan bu imtihanın istisnası değildir. İmtihanın zaman ve koşullarını yine bizzat Yüce Allah belirlemektedir. İmtihanın maksadı; Allah’ın kendi sevgisini, yardımını...

İSA MESİH NEDEN TANRI OLAMAZ? -2

Bir önceki yazımızda İsa Mesih’in neden tanrı olmayacağını, Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu İncil’den alıntılarla ortaya koymaya çalıştık. İncil üzerinde yapılacak daha derin tahliller bu gerçeği daha fazla bir şekilde ortaya koyacaktır. Makalemizin ikinci...

İSA MESİH NEDEN TANRI OLAMAZ? -1

Dinler tarihinin çeşitli yönleri ile üzerinde en fazla konuştuğu, tartıştığı ve hakkında en fazla kitap yazılan kişisi İsa Mesih’tir. Bu tahmini bir değerlendirme değil çok açık bir gerçektir. İsa Mesih’in bu kadar konuşulur olmasının...

İNSANA RUH ÜFLENMESİ ÖLÜM VE RUH İRTİBATI

Ölüm yüce Allah’ın kulları için belirlediği yaşam/imtihan süresinin bitişidir. Uyku ise ölüme en yakın neredeyse her gün tekrarladığımız ruhsal ve bedensel vücut faaliyetimizdir. İnsan uyku halinde iken âhiret alemine en yakın durumdadır. Kur’ân bu...

ŞEYTANÎ VAHİY VE ŞEYTAN’IN ELÇİLERİ

Vahyeden sadece Allah değildir. Şeytan’da aldanmaya müsait ve nefsinin isteklerine  köle olan kimselere ilhamlarda bulunur, insanlar arasında çirkin ve fesadın yayılması için talimatlar verir, yönlendirmeler yapar. Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve...

MEAL OKURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bir makine ya da bir elektrikli ev aleti aldığımızda içinden küçük bir kitapçık çıkar. Bu kitapçık o aletin kullanma kılavuzudur. Şayet o kılavuza uygun hareket edilirse bu aletten fazlasıyla istifade ederiz. Fehmi Çeçen’in kaleme...

MÜSLÜMANLAR İLE İSLÂM ARASINDAKİ UÇURUM

İslâm, Allah’ın yarattığı tüm varlıkları yönettiği sistemin adıdır. Yarattığı her şey Ona teslim olduğu için ilk yarattığı nesneden sonsuza kadar her ne yaratacaksa bu sisteme tabi olmaya ister istemez mecburdur. Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı...

ŞARKI VE İLAHİLERDEKİ ŞİRK TEHLİKESİ

Halkımızca mübarek kabul edilen gün ve geceler manevi atmosferin yüksek olduğu zaman dilimleridir. İnsanlar bu vakitler içerisinde ellerinden geldiği kadar hayır yapmaya ve sakıncalı davranışlardan uzak durmaya çalışırlar. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı manevi havası...

BEŞER MUHAMMED’DEN TANRI MUHAMMED’E!

Aslında çok tanrıcılık, isim ve şekil değiştirerek mevcudiyetini günümüze kadar aynen korumuştur.  Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 9. Sayı 2. Yıl Nisan, Mayıs, Haziran 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı görüntülemek...

İSA MESİH KIYAMET SAATİNİ BİLİYOR MUYDU?

Yüce Allah hakkında kendi felsefi kanaatlerimizi ve akıl yürütmelerimizi doğru kabullenmek bizleri tenzihe değil şirke ve sapkınlığa götürecektir. Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat,...

DİNCİ SİYASETİN ALLAH İLE ALDATMA SANATI

İnsanları ikna edebilmenin, susturmanın ve sömürebilmenin en kolay ve etkili yolu inançları üzerinden onlarla yakınlık kurmaktır. Kişiye inandığı-kutsadığı değerler üzerinden mesaj vermek isterseniz onu etkileme yolunda en zayıf yerinden yakaladınız demektir. Fehmi Çeçen’in kaleme...

ŞİRK SUÇU VE İNSAN

Kur’an’a Göre Allah’a Eş Koşma Suçu ve Tevhid Esasları “Şirk Unsurları ve Konuları” belli sınırlarla listelenemez, her an farklı bir formda karşımıza çıkabilir. Aslında şirk yeni değildir ancak şirke alet edilen araçlar ve kişiler...

SİYASÎ HADİSELERİN DİNÎ İLİMLERE ETKİSİ

– Hocam, “Dinî ilimler” ve “Dünyevî ilimler” ayrımı hakkında neler söylemek istersiniz? –  Çocukluğumuz dönemine (1940’lı yıllar) kıyasen içinde bulunduğumuz günümüz Türkiye’sinde çok farklı bir hayat başladı. İslâmî ilimler dediğimiz yerleşkede rol üstlenen binlerce...