SORULARLA İSLAMOFOBİ-5

Geçtiğimiz sayıda din ve akıl kavramı üzerine zihinlere takılabilecek soruları cevaplandırmaya çalışmıştık. Bu sayımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz:

Din İnsanları Uyuşturan Afyon mudur?

Her şeyden önce şunu net olarak söylemeliyiz ki; din değil dincilik afyondur, indirilen din değil uydurulan din uyuşturur. Bu ayrımı yapmazsak gerçekleri tam olarak göremeyiz. Bununla birlikte dinci ile dindar arasındaki farkı da bilmek zorundayız. Dinci, dini keyfine uyduran ve sürekli zulüm doğuran kimsedir. Dindar ise kendisini vahye teslim eden ve devamlı iyilik/güzellik üreten kişidir. Bu önemli ayrımları göz önünde bulundurarak detaylara girebiliriz.

Şüphesiz ki din insanları Allah’ın rızasına götüren, dünya ve ahiret mutluluğunu temin eden tek kurumdur. Din, insanları hayatın çıkmaz sokaklarından kurtaran, çözümler ve öneriler gösteren gerçek bir yol göstericidir. Ama hangi din? Saydığımız bu özellikler yalnızca Allah’ın dini için söylenebilir. Temellerini vahiyden alan ve içine insanların sapkın fikirleri bulaşmamış din, tıpkı içine kimyasal atık karışmamış nehir gibi her geçtiği yere hayat verir. Vahiy dini, insanı yaratıcısı ile barıştırır ve insana yapısında olan doğal yaşamı önerir. Allah şöyle buyurmaktadır:
Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. (Rûm 30/30)

Fehmi Çeçen’in kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 23. Sayı 5. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: fehmi-cecen-23-sayi-sorularla-islamofobi-5