Monthly Archive: Kasım 2021

EKSİLERİ VE ARTILARIYLA HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN CORONA

Allah’ın ikramı şefkati ve merhameti olmasaydı kendi kendine yettiğini sanan insan acaba ne yapardı? Yüce Allah kullarına karşı o kadar merhametli o kadar şefkatli ki gelecekte yaşayacağı birçok olayın provasını insanoğluna şimdiden öğretip göstermektedir....

NASIL DOLDURULUR BU ‘BOŞ’LUK?

Vaktimizi verimli kullanabilmek için kullanabileceğimiz stratejiler var mı? Bunları nasıl ve ne şekilde hayatımıza geçirebiliriz? Bu sorulara cevap vermek adına bu yazımızda sizlere zaman yönetimi yaklaşımlarından ve bu yaklaşımları ne şekilde hayata geçirebileceğimizden bahsetmek...

TÜRKÇE SÖYLEYİŞTE İLTİFAT SANATI

Kur’an-ı Kerim’de ve Arapça eserlerde örnekleri bulunan iltifat sanatının Türkçe ile kaleme alınmış edebî eserlerde de var olduğu üzerinde durularak örneklerine yer verilmiş, bu örneklerin günümüz Türk edebiyatında nasıl adlandırıldıkları incelenmiş ve özellikle Kur’an-ı...

AKADEMİ VE İLAHİYAT ÇALIŞMALARI

Bizden öncekilerin büyüklüğü, kısmen efsanelere dayalı olsa da, onların büyüklüğünden çok, bizim küçüklüğümüzden kaynaklanmaktadır. Yani biz çok az çalışıyoruz, çok az üretiyoruz. Akademik unvanlar taşımamıza rağmen, öğretmenlik/öğretmencilik yapıyoruz. Birçok akademisyen (öğretmencilik oynayanlar) asıl mesleği...

İMAM ALİ (r.a) ALGILAR VE GERÇEKLER

Biz, direkt Ali hakkında hepimizi ilgilendiren ve Müslümanları ayrıştırmak için özellikle Şia tarafından konu edinilen meselelere ve hilafeti süresince Müslümanlar arasında yaşanmış olaylara, fitnelere değinelim. Giriş Kendisiyle ilgili en çok rivayet edilen, hem Şia’nın...

ÖFKE

Öfkeyi tetikleyen gururdur. Kişi ya alamadığı bir hakkından dolayı Yahut da başarısızlığından gelen mahcubiyeti örtmek için öfke meydana getirir.  Yani zorluklara karşı öfkelenmek, yenilginin hiddete bürünmüş halidir. Bir şeyden dolayı utanan insanlar, şahsiyetini kurtarmak...

O SOFRA İFTAR SOFRASIYDI

Hz. İbrahim iftar vakti hanesine gelen konuklarını daha önce görmemiş ve tanımamış olmanın endişesini bir kenara bırakarak oruçlu bir gün geçirdikleri düşüncesiyle önlerine hemen yiyecek sunmanın telaşına düşmüştür. Yol göstericiliğinin kesintisiz ve memnuniyet garantili...

KUR’AN VE TEVRAT IŞIĞINDA BUZAĞI HADİSESİ -1

Hristiyan menşeli Kutsal Kitap çevirileri ya da yorumları okunduğunda, buzağıyı Harun’un (a.s) kendi elleriyle kast ederek yaptığı anlamı çıkmaktadır. Tevrat yorumcularına göre ise Harun (a.s), Musa (a.s) geri dönene kadar halkı günahlardan uzak tutmaya...

KUR’AN’DA İNSAN

Fıtrata muhalefet edilmesi durumunda, bireyden başlayarak toplum ve kâinat büyük zarar görür. Bu zararın sıkıntısını tüm canlılar çeker. Nitekim insanlar fıtrata uygun davranmadığında, sünnetullah da bunu cezasız bırakmaz/ bırakmamıştır. Giriş Kur’an’ın tarif ettiği insan;...

ÇİĞNENMESİ ORUCU BOZAN ŞEYLER

Oruç ibadeti ile ilgili her şey Kur’an’da en ince ayrıntısına kadar ortaya konmuş, sorulabilecek her soru bizzat Rabbimiz tarafından cevaplanmıştır. Tüm soruların sadece dört ayetle cevaplanmış olması da Kur’an’ın Allah’ın Kitabı olduğunun delillerinden biridir....

STRES 

Yaram berem yoktur, yüzüm gülmüyor. Hekimler derdime ilaç olmuyor. Tanıyanlar beni hasta bilmiyor, Hasta mıyım halsiz miyim ben neyim?   Dövülmüş gibiyim, sızlar her yanım. Eş dost ziyareti istemez canım. Sanki bu dünyada müflis...

KADINI DEĞERSİZLEŞTİRME GAYRETİ

Kadının itibarsızlaştırılması ailenin, ekonominin, Müslüman – gayrimüslim ilişkilerinin, devleti yönetme biçiminin, hukukun ve daha nice konunun inanılmaz bir şekilde saptırılması bunların eliyle olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bize düşen, Allah’ın kitabına teslim olmak ve...