AKADEMİ VE İLAHİYAT ÇALIŞMALARI

Bizden öncekilerin büyüklüğü, kısmen efsanelere dayalı olsa da, onların büyüklüğünden çok, bizim küçüklüğümüzden kaynaklanmaktadır. Yani biz çok az çalışıyoruz, çok az üretiyoruz. Akademik unvanlar taşımamıza rağmen, öğretmenlik/öğretmencilik yapıyoruz. Birçok akademisyen (öğretmencilik oynayanlar) asıl mesleği haricinde imamlık, vaizlik, müftülük ve şeyhlik yapmaktadır.

Bu yazı, “Ehli Sünnet İnancının Geldiği Yer” başlığıyla WhatsApp’ta dolaşan bir metin hakkında olup, arkadaşlarımın değerlendirme yapmamı istemeleri üzerine kaleme alınmıştır. Söz konusu metnin yazarı, tarafımdan bilinmediği için burada belirtilmemiştir. Ama bu durum benim için ehemmiyet arz etmediği gibi zaten burada da fikirlerin tartışılması ve öne çıkarılması hedeflenmiştir. Yazar, istiyorsa cevap verme hakkına tabii ki sahiptir.

Burada değerlendirilen metne yer verilmesinin sebebi, cevaplarla mütalaa edilen metin arasındaki irtibatın anlaşılması ve ne hakkında konuşulduğunun belli olması içindir. (Yazarın metni, basit bir takım düzeltmelerle, yazı boyunca italik yapılmıştır.)

Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK

Yayımlandığı Yer: Kitap ve Hikmet Dergisi, Nisan-Haziran 2020, Sayı: 29, s. 78-86

Yazıyı görüntülemek için linke tıklayın: m-hanefi-palabiyik-akademi-ve-ilahiyat-çalismalari-kh-29-sayi