Monthly Archive: Ekim 2018

Müslümanların Eksikliğini En Çok Hissettiği 3 Şey

Kur’an-ı Kerim surelerinin isimleri dikkat çekerek bizlere mesaj verir. Örneğin içinde milletlerin kalkınmasını ve medeniyetin unsurlarını gördüğüm üç surenin ismi bu görüşüme işaret eder. O sureler; Şûrâ, Hadîd ve Kalem sureleridir. Şûrâ, fikir özgürlüğünü...

DURUM NE ?

TÜKETİMDE DURUM NE ? Finansal okuryazarlık kişilerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirme ve bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğidir. Herkesin ekonomi ile ilgili gelişmeleri yeteri kadar anlayabilmesi bir gereklilik çünkü ülke ve dünya ekonomisinde neler...

TESLİM OLMAK YA DA OLMAMAK! İŞTE BÜTÜN MESELE!

Şöyle bir cümle kuralım: “Osman’ın arabasından daha güzelini mi bulacaklar,  herkes onu çok beğenir.” Bu cümlede herkesin beğendiği şey Osman mıdır yoksa Osman’ın arabası mı? Aslında bu sorunun sorulması bile abestir. Zira bu cümleden...

Allah Dağları Neden Yarattı?

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen أن تميدَ “EN TEMÎD” ibaresinin anlamı nedir? Yeryüzü hareket eder mi? Kur’ân-ı Kerîm’de uç defa geçen en temîde “أن تميدَ” ifadesi hangi anlama gelir? Dağlar depremi engeller mi? Din adamlarından bazıları,...

Ekonominin Doğru Tarifi

Bugün üniversitelerde ekonomiyi sınırsız ve sonsuz insan arzu ve isteklerini, sınırlı ve kıt kaynaklarla en iyi şekilde nasıl giderilebileceğini inceleyen bilim dalı olarak tarif ediyorlar. Ekonomik doktrinlerin doğuş felsefesinin temelini oluşturan bu iki önermeye...

Zaruretler Faize Gerekçe Olabilir mi?

Çok uzun asırlardır İslam aleminde zaruret (mecburiyet, zorunluluk) adı altında birçok haram helal kılınmıştır. Bunların başında faiz meselesi gelir. Bu duruma gerekçe olarak Hz. Ömer’e isnat edilen :”Faiz ayeti en son inen ayetlerdendir. Resulullah...

Çin Mucizesi

Global ekonomide bir taraftan İtalya riski, diğer taraftan Çin’deki gelişmeler yakından izleniyor. LİBOR’un (London Interbank Offered Rate, Londra’daki kredibilitesi yüksek bankaların, bankalar arası ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları ortalama faiz oranı) İtalya...

Arıyorsan bil ki mutlaka bulacaksın

Gel, biraz dertleşelim Kimse seni anlamıyor değil mi Herkes bir şeylerin peşinde koşup duruyor Kimi paranın, kimi aşkın, kimi makamın, mevkiin ….. Sen iyi bir insansın Herkes bunu biliyor Söylüyorlar da sana Sen, iyi...

Talak (Erkeğin Boşama Hakkı)

Kur’ân’a göre talak, kocanın hakkıdır. Talakla ilgili fiillerin faili kocalardır. Kadının evliliği sona erdirme hakkına iftidâ denir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. “O talak iki defadır. Her birinden...

Doğal Ekonomi

Süleymaniye Vakfı’nın internet televizyonunda branşında bir duayen olarak kabul edilen Prof. Dr. Servet Bayındır hocam ile birlikte ”Doğal Ekonomi” isimli bir program yapmayı planlıyoruz. Doğal bir diğer ifade ile fıtri tabii olarak var olan...

İpek Yolu

Çin’in dev ”Kuşak Yol” (İpek Yolu) projesi katılımcı ülkeleri borç batağına mı sürüklüyor? Projenin katılımcı ülkeleri Çin’den aldıkları milyarlarca dolarlık kredilerle projede varlık göstermeye çalışıyorlar. Proje Asya, Afrika ve Avrupa’yı kara yolları, limanlar ve...

İSLAM’I KUR’AN’DAN OKUMAK

– Hocam, öncelikle bizleri kırmayarak ricamızı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizi, kaleme almış olduğunuz eserlerinizden ve katıldığınız televizyon programlarından tanıyoruz. Kur’an merkezli bir İslam algısını oluşturmaya çalışıyorsunuz. Okurlarımızı bu konuda biraz aydınlatmanızı istiyoruz....

Avliyye Meselesi

Sözlükte zulüm, haksızlık, yükselme, artma, haddi aşma anlamlarına gelen “عول , avl” kelimesinden türeyen[1]avliyye ıstılah olarak, vârislerin hisseleri toplamının terekenin ortak paydasını aştığı meseleye denir[2]. Bir başka ifâdeyle terekenin hisse sahiplerine hisseleri oranında paylaştırıldığında...

BİZE SORUYORLAR

Orucun hikmeti, açların halinden anlamak mıdır? Yüce Allah Bakara suresi’nin 183. ayetinde orucun farz kılınmasının amacını şöyle belirtmiştir: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle size de farz kılındı ki kendinizi koruyasınız....

Kur’an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi

GİRİŞ Erken dönemlerden günümüze dek başta fıkıh kitapları olmak üzere konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili nerdeyse tüm eserlerde küçüklerin evlendirilebileceğine hükmedilmiştir.[1] Bu eserlerde konuyu delillendirme bağlamında özellikle Talâk sûresinin 4. ve Nisâ sûresinin 6....

Felsefe ve Mantığa Eleştirel Bakış

Yazımda yapmak istediğim “Felsefe yapmak ne anlama gelir?” sorusunu tartışmaya açmaktır.  Hiçbir felsefeci yetiştiği toplumdan, kültür coğrafyasından, aldığı eğitimden bağımsız düşünülemez. Bu anlamda çevresel, kültürel hatta inanç farklılıklarını da dikkate aldığımda kendi açımdan felsefe...

ÂDEM VE HAVVÂ

Dünya, iki günde[1] yaratılmış; gıda ölçülerinin konması ile birlikte süre dört güne çıkmıştı. Gökler de iki günde yaratılmış, toplam süre altı gün olmuştu[2]. Dünya, insanlar için dayalı döşeli hale getirilmişti. Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Yerde...

Kur’an’ı Tahrife Modern Bir Örnek: Hımâr (Başörtüsü)

Kur’an’dan hüküm çıkarmanın veya bir hükmün Kur’an’a ait olduğunu söylemenin olmazsa olmaz şartları vardır. Bunlardan biri Kur’an’ın dili olan Arapça’yı bilmek, bir diğeri Arapça Kur’an metni üzerinde, bizzat Allah’ın belirlediği, ayetlerin ayetleri açıklaması yöntemi...

Fıkıhta Kıyas ve Değerlendirilmesi

FIKIH USÛLÜ ESERLERİNDEKİ FIKHÎ KIYAS ÖRNEKLERİNİN BU ESERLERDE ÇERÇEVESİ ÇİZİLEN FIKHÎ KIYAS ANLAYIŞINDAN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ Fıkıh eserlerinde kendisine en fazla atıfta bulunulan metodlardan biri belki de ilki olan fıkhî kıyasa dair usûl eserlerinde verilen...

BİZE SORUYORLAR

Regaip gecesine özel bir namaz var mı? Hayır, yılın diğer gecelerinde olmayıp sadece Regaip olarak bilinen geceye özel namaz, zikir vs. gibi herhangi bir ibadet yoktur! Bir şeyin ibadet olarak yapılabilmesi için hakkında ya...