Author: Servet Bayındır

İKTİSADÎ BİR FAALİYET FAİZSİZ BORÇLANMA

Bu sayıdaki konuğumuz Prof. Dr. Servet Bayındır. “İslami Finans 2” kitabının yazarı olan konuğumuzla faizsiz ekonomik sistemi konuştuk. Borç konusunu iktisadî açıdan nasıl değerlendirebiliriz? Borç insanoğlunun iktisadî faaliyetlerindendir. Bu açıdan bakıldığında yadırganacak bir tarafı...

Hazinenin Çıkardığı Kira Sertifikaları Helal mi?

Son yıllarda özellikle “İslami” diye nitelenen finans piyasalarında SUKUK kavramı yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Bu Türkçe’de SERTİFİKA olarak adlandırılmaktadır. Hazine’nin çıkardığı KİRA SERTİFİKALARI da bu türdendir. Hazinenin kira sertifikalarının ayrıntısına geçmeden önce Sukuk’un teorik temelleri ve...

FAİZSİZ BANKALAR NEDEN HİÇ ZARAR AÇIKLAMIYOR?

Kâr zarar dengeleme havuzu katılım bankacılığında, kar ve zararda aşırı dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde hesap sahipleri ve kamuoyu karşısında istenmeyen şüphe ve tereddütlere neden olunmamak için kullanılan bir yöntemdir. Prof. Dr. Servet Bayındır’ın kaleme aldığı bu...

FAİZİN TANIMI MESELESİ

İçki ve kumarın zararlı olduğu noktasında hemen tüm kültürlerde ittifak vardır. Faize gelince, bu konuda bir zihin karışıklığının olduğu görülmektedir. Bunun başta gelen nedeni, kanaatimizce, üzerinde herkesin ittifaka ettiği bir faiz tanımın hâlâ yapılmamış...

İSLÂMÎ BORSA ENDEKSLERİ -1

Menkul kıymet borsalarında tarafların arz ve talepleri üzerinde etkili olan çok sayıda faktör vardır. Bunlardan biri de endekslerdir. Prof. Dr. Servet Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 12. Sayı 3. Yıl...

LEASİNG VE FIKHÎ DURUMU

Günümüzde bütün alanlarda olduğu gibi iktisadi hayatla ilgili konularda da hızlı bir gelişim ve değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin, Müslümanların içinde bulunduğu iktisadi seviye dikkate alındığında, şimdilik önüne geçmek mümkün gözükmese de özünü kavrayıp duruşumuzu...

MÜSLÜMAN KADININ KUR’ÂN VE GELENEK ARASINDAKİ İKİLEMİ

Ramazan, içinde Kur’ân-ı Kerim’in indirildiği aydır. Kur’ân ise insanlığa doğruyu gösterir; doğru ile yanlışı ayırmanın ölçütlerini belirler (Bakara 2/185 ) Prof. Dr. Servet Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 10. Sayı...

BÂTIL KAVRAMININ FIKHÎ VE İKTİSADÎ AÇIDAN TAHLİLİ

İktisadi ve fînansal işlemlerin dini hükmü onların rızaya dayalı ticaret kapsamına girip girmediği ile ilgilidir. Finansal piyasalardaki mevcut faaliyetlerin büyük çoğunluğu, borç alış verişinden ibarettir; borç ise iktisadi anlamda ticaret olarak tanımlanmaz. Prof. Dr....

Bedel Yahut Vekâletle Hac

Haccın, çok sayıda işlemden oluşan edası beden, mal ve güvenlikle ilgili özel şartlar gerektirdiğinden, bu ibadetle yükümlülüğün kapsamı vekâletle eda edilip edilemeyeceği vb. hususlar üzerinde fukaha ayrıntılı şekilde durmuştur. Geçmişte ve günümüzde başkası adına...

FAİZSİZ BANKACILIĞIN ORTAYA ÇIKIŞ SERÜVENİ (2)

Tatbiki edilen finansal sistemin başta gelen kurumlarının faizsiz bankalardan oluştuğu varsayımından hareketle dikkatler, faizsiz çalıştığı ileri sürülen finansal kurumlara yöneldi. Bu durum faizsiz bankaların ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıktığı ve nasıl bir...