Monthly Archive: Haziran 2023

KÜSKÜNLERİ BARIŞTIRMAK

Yüce Rabbimizin kendi dinine isim olarak verdiği İslam kelimesinin bir anlamı da barıştır. “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir ” ayeti  ile ifade edilen affetme ve hoşgörü kavramı, İslam dininin...

Din ve Psikoloji

Din, insan psikolojisini hedefe koyarken dünya-ahiret dengesini kurdurmayı amaçlar. Psikoloji, insan psikolojisini hedefe koyarken sadece dünyayı/seküler yaşantıyı amaçlar. Hiçbir psikoloji akımı Allah’ın duyan, bilen, gören olduğunu ne nasihat eder ne de öne çıkarır. Tıpkı...

İnsan Denilen Varlık Nedir?

İnsanın ruh & nefs & beden ile olan ilişkisi nasıldır? Çağlar boyu insan denilen varlığı farklı şekillerde tanımlamaya çalışanlar olmuştur. Bunları kısaca madde madde sıralayalım: 1- İnsanın ruh ve beden / madde ikileminden var...