Category: Hadis

KANDİL GECELERİ

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler takvim sıralamasına göre; Rebiulevvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi Regâip, yine Recep ayının 27. gecesi Mirac, Şaban ayının 15. gecesi Berat ve Ramazan ayının...

RÜYADA RESÛLULLAH’I GÖRMEK

Allah Rasûlü nedense insan kanının oluk gibi aktığı İslam coğrafyasındaki mazlum Müslümanların rüyalarına girerek veya oradaki garibanların yanına teşrif ederek onlara bir çıkış yolu göstermemektedir. Açıkçası Mısır’daki, Suriye’deki, Irak’taki, Filistin’deki ve diğer yerlerdeki mazlum...

Sarhoşlukta Son Nokta!

Rivayet odur ki, Ebu Hanife sarhoşun tanımını yaparken “sarhoş yerle göğü, kadınla erkeği ayıramayacak derecede kafayı bulandır” demiş. 31 Aralık 2017 gecesi kahir ekseriyeti müslüman olan Türkiye’de tonlarca alkol tüketildiğinde şüphe yoktur. O gece...

İSLÂM TARİHİNDEKİ ÇALKALTINTILAR

Yahudi: “Henüz sizin Nebiniz son yerine tevdi edilmezden ve üstü örtülmezden önce hemen farklı sesler çıkmaya başladı” Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart...

DİYANET’İN TERAVİH AÇIKLAMASI ÜZERİNE

Taraflardan her biri kendi haklılığını ortaya koymak adına hadis silahına sarılmışlardı. Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 7. Sayı 2. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı görüntülemek için...

MUHAMMED (S.A.V)’I RÜYADA GÖRME RİVAYETİ ÜZERİNE

Kimileri de rüya yoluyla peygamberden haber vermek suretiyle devletler kurarlar, hükümetler yıkarlar, gaipten haberler verirler, Resulüllah’ı emirlerinde çalışan biriymiş gibi olimpiyatlara getirirler, kamyonetlerin arkasına bindirirler. Ama onun tebliğ ettiği Kur’ân’ı hiç mi hiç dikkate...

Meşruiyeti Açısından Teravih Namazı

Resulüllah’ın (s) kıldığı namaz bir gece namazıdır, ayrıca bir gece namazı adı altında kılınmamıştır. Sekiz rekattan ibarettir, buna ayrıca üç rekatta vitir namazı ilavesi var ki böylece sayı 11 rekat olarak karşımıza çıkmaktadır. Harun...

SİYAH BAYRAKLILAR

Doğu’da (Horasan’da) Siyah Bayraklar Taşıyan Bir Topluluk Çıkacak…¨ Rivayetleri Üzerine Bir Değerlendirme. Dr. Abdurrahman Yazıcı’nın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 11. Sayı 3. Yıl Ekim, Kasım, Aralık 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı...

HARAM AYLARDAN RECEP AYI HAKKINDA UYDURULMUŞ HADİSLER

“Terğib hadisleri, Müslümanları -zannedildiği gibi- dünyayı ihmal ederek nafile ibadetle meşgul olmaya her zaman sevk etmemiş, hatta çoğu defa onların farz ibadetleri dahi ihmal etmelerine yol açmıştır.” Dr. Yahya Şenol’un kaleme aldığı bu yazı,...

GELENEĞE AYKIRI SÖYLEMLER

Geçtiğimiz yıl takvimler 17.07.2013 (8 Ramazan 1434) tarihini gösterirken “imsak” yani oruca başlama ve sabah namazı vakti konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı bir basın açıklaması yapmış ve şunları söylemişti: “Diyanet İşleri Başkanlığı, elbette orucun başlangıç...

HELAL TAVUK (!)

Âyet ve hadislere bakıldığında, hayvanların teker teker kesilmesi diye bir şartın bulunmadığı görülmektedir. Dolayısıyla makine ile kesim seri yapılabilir. Bunu yasaklayan hiçbir delil bulunmamaktadır. Genel bir kaide olarak şunu da göz önünde bulundurmak icap...

HAYIR, HAYIR; HERKES O’NU OKUMASIN!

“Peygamberimizi anlatan eserlerin en büyük açmazı, geçmiş siyer kaynaklarının gerek senet yönünden, gerek mantık yönünden, gerekse de Kur’an’a uygunluk yönünden incelemeye tâbi tutmadan olduğu gibi efsanevi ve masalsı yönü ağır basan bir biçimde ele...

KADINLARIN DÖVÜLMESİ

Gelenekte Nisâ 34. ayetteki nüşûz’a baş kaldırma, darb’a da dövme anlamı verilmiştir. İlgili hadislere de bu anlam verilince İslâm’ın erkeğe, eşini dövme yetkisi verdiği kanaati oluşmuştur. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’ın kaleme aldığı bu yazı,...