Author: Harun Ünal

KADINLAR ÜZERİNDEN DİNDE YAPILAN TAHRİFAT

Belki şunu diyebiliriz, mevcut kaynaklar arasında en sağlıklı olanı, Buhari ve Müslim’dir. Fakat bunlar da hatadan salim değillerdir. Bunu bilmeliyiz. Ölçüyü Kur’an ve sahih Sünnet bağlamında değerlendirmek zorundayız . İslamî Kaynaklar ve Nureddin Yıldız: 28....

HARUT VE MARUT -2

Harut ile Marut’un Zühre ile olan kıssası: Ayette yer alan (Sihir ve Fitne) Hakkında da açıklama yapmamız gerekecektir. …………. Sihir ya da Büyü: Hokkabazlık, göz bağcılık gibi bir takım el çabukluğuna bağlı hareketlerle gizledikleri...

HARUT VE MARUT -1

Harut ile Marut’un Zühre ile olan kıssası: Bu kıssaya göre aslında melek olan ya da melik olan Harut ile Marut yeryüzüne insanların sahip oldukları özelliklere sahip olarak indirilirler. Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı,...

İSLÂM TARİHİNDEKİ ÇALKALTINTILAR

Yahudi: “Henüz sizin Nebiniz son yerine tevdi edilmezden ve üstü örtülmezden önce hemen farklı sesler çıkmaya başladı” Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart...