Author: Harun Ünal

Kur’an Kime Gönderildi?

Yazımıza İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Akif’in bir şiiriyle başlayalım. Merhum Akif, yaşadığı dönemdeki insanların Kur’an’a karşı tutum ve davranışlarını hicvederken şöyle seslenmektedir: “Lafzı Muhkem, yalnız anlaşılan, Kur’an’ın; Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın; Ya açar...

KADINLAR ÜZERİNDEN DİNDE YAPILAN TAHRİFAT

Belki şunu diyebiliriz, mevcut kaynaklar arasında en sağlıklı olanı, Buhari ve Müslim’dir. Fakat bunlar da hatadan salim değillerdir. Bunu bilmeliyiz. Ölçüyü Kur’an ve sahih Sünnet bağlamında değerlendirmek zorundayız . İslamî Kaynaklar ve Nureddin Yıldız: 28....

HARUT VE MARUT -2

Harut ile Marut’un Zühre ile olan kıssası: Ayette yer alan (Sihir ve Fitne) Hakkında da açıklama yapmamız gerekecektir. …………. Sihir ya da Büyü: Hokkabazlık, göz bağcılık gibi bir takım el çabukluğuna bağlı hareketlerle gizledikleri...

HARUT VE MARUT -1

Harut ile Marut’un Zühre ile olan kıssası: Bu kıssaya göre aslında melek olan ya da melik olan Harut ile Marut yeryüzüne insanların sahip oldukları özelliklere sahip olarak indirilirler. Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı,...

İSLÂM TARİHİNDEKİ ÇALKALTINTILAR

Yahudi: “Henüz sizin Nebiniz son yerine tevdi edilmezden ve üstü örtülmezden önce hemen farklı sesler çıkmaya başladı” Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 8. Sayı 2. Yıl Ocak, Şubat, Mart...

DİYANET’İN TERAVİH AÇIKLAMASI ÜZERİNE

Taraflardan her biri kendi haklılığını ortaya koymak adına hadis silahına sarılmışlardı. Harun Ünal’ın kaleme aldığı bu yazı, Kitap ve Hikmet dergisinde 7. Sayı 2. Yıl Temmuz, Ağustos, Eylül 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Yazıyı görüntülemek için...

MUHAMMED (S.A.V)’I RÜYADA GÖRME RİVAYETİ ÜZERİNE

Kimileri de rüya yoluyla peygamberden haber vermek suretiyle devletler kurarlar, hükümetler yıkarlar, gaipten haberler verirler, Resulüllah’ı emirlerinde çalışan biriymiş gibi olimpiyatlara getirirler, kamyonetlerin arkasına bindirirler. Ama onun tebliğ ettiği Kur’ân’ı hiç mi hiç dikkate...

Tesbih Namazı

Allah Resulü’nün, Tesbih namazını her gün, en az hafta bir, olmazsa ayda bir, olmazsa iki ayda bir, olmazsa yılda bir, hiç olmazsa ömründe bir kez olsun kılınmasını tavsiye ettiği ileri sürülmesine rağmen, onun böyle...

Âlimler Kimin ve Neyin Hizmetinde Olmalılar?

Kendilerini İslam âlimi gösterip. Ehli Sünnet’e mensup olduğunu ileri sürenler karşılarındakini de ehli bidat olmakla suçlamışlardır. Oysa ki İslam dünyasında Ehli Sünnet olduğunu ileri süren veya Ehli Şia olduğunu savunan ne kadar insan varsa,...

Meşruiyeti Açısından Teravih Namazı

Resulüllah’ın (s) kıldığı namaz bir gece namazıdır, ayrıca bir gece namazı adı altında kılınmamıştır. Sekiz rekattan ibarettir, buna ayrıca üç rekatta vitir namazı ilavesi var ki böylece sayı 11 rekat olarak karşımıza çıkmaktadır. Harun...